Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB)

De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland.

Op 11 september 2019 ondertekenden de provincie Noord-Brabant en de ZLTO het convenant ‘Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant 2020-2023’. Met het nieuwe convenant LIB 2020-2023 willen de provincie en ZLTO gezamenlijk de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw bevorderen. Zij doen dit door innovaties te steunen die een bijdrage leveren aan systeemveranderingen met waardecreatie, kringlooplandbouw en doorontwikkeling als sleutelbegrippen.

Het LIB daagt ondernemers in de groene ruimte uit, stimuleert en ondersteunt hen om bij te dragen aan een betere leefomgeving in Noord-Brabant. Zo kan LIB met praktische voorbeelden bijdragen aan een positief geluid vanuit de sector richting de maatschappij, en aan de ambitie om tot de duurzaamste en slimste agrofoodregio van Europa te behoren.

Om dit doel te bereiken wordt integraal gewerkt aan de hand van 3 innovatiesporen (thema’s):

  1. fysieke leefomgeving (ecologie)
  2. waardecreatie (economie)
  3. maatschappelijke inbedding en waardering (sociaal)

In het LIB-programma worden de doelstellingen en activiteiten van Stuurgroep LIB uitgebreid omschreven.

Bestuur LIB

Het bestuur van het LIB bestaat uit:

  • voorzitter Wim Bens (voorzitter van de ZLTO)
  • vice-voorzitter Elies Lemkes-Straver (gedeputeerde)
  • secretaris Geert Wilms (directeur van Bureau Landbouw Innovatie Brabant)

Updates

Cookie-instellingen