Op weg naar de Brabantse landbouw- en voedselketen van morgen

Ook in de toekomst willen we genieten van zowel gezond goed eten als een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving met een robuuste natuur. Daarom wil Brabant een innovatieve voedselprovincie zijn met een landbouw- en voedselsector die vooroploopt in kwaliteit en duurzaamheid. Met een enorme kennis en ervaring, vakmanschap en innovatiekracht. Daarbij draait het om evenwicht: tussen agrarische productie, landschap en natuur, water en bodem, mens en dier. Met structurele veranderingen voor een nieuw landbouw- en voedselsysteem gaan we bijdragen aan een nieuwe balans tussen economie, maatschappij en ecologie. De provincie werkt samen met alle partijen aan een Brabantse landbouw- en voedselketen die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. 


Hoe maken we de keten toekomstbestendig en duurzaam?

Daarvoor is blijvende verandering nodig: dat stelt ons voor grote uitdagingen maar biedt ook enorme kansen. Als provincie geven we mede vorm aan de inrichting van de Brabantse landbouw- en voedselketen, dat vertaalt zich in de kwaliteit van onze leefomgeving en het landschap. Dat doen we samen met alle betrokkenen, slagvaardig en slim. De Brabantse omgevingsvisie is daarbij het leidend principe, samenwerking en innovatie de sleutel tot succes. We geven richting, stimuleren beweging en maken mogelijk. Of het nu gaat om gezonde lucht, een vitale bodem, het sluiten van kringlopen, klimaatneutraal boeren of de overgang naar een meer plantaardig voedingspatroon. Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.​


Het platform Landbouw & Voedsel Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. En laat de voortgang van de transitie naar een duurzame en innovatieve agrifoodsector zien. Op deze website vind je projecten en initiatieven die in Brabant worden opgezet en uitgevoerd met betrokkenheid van de provincie. Op het gebied van voedsel, nieuwe verdienmodellen, innovatielandbouw en natuur, samenleving, circulaire economie en de eiwittransitie. 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van projecten en initiatieven die vandaag werken aan de landbouw- en voedselketen van morgen? Abonneer je op de nieuwsbrief en/of volg ons op Twitter, Linkedin, Facebook en Instagram.
We bieden ook een WhatsApp Updateservice voor boeren, waarin we berichten over de laatste ontwikkelingen in het provinciale beleid en subsidies voor boeren. Meld je hier aan.

Cijfers over de veehouderij

Het infoboard veehouderij geeft inzicht in de cijfers over de veehouderij in Brabant. Je vindt de ontwikkelingen van deze drie thema’s:

  • Dieraantallen
  • Stalemissies
  • Impact op de omgeving

Bekijk het infoboard
 

Cookie-instellingen