Slimme en waardevolle landbouw- en voedselketen

​De landbouw- en voedselketen zit in de haarvaten van Brabant en is belangrijk voor ons allemaal. Zonder alle partijen die een rol hebben in deze keten – van boer tot bord, van producent tot consument – geen voedsel op ons bord. Een succesvolle landbouw- en voedselsector vraagt om een gezonde balans tussen economie, natuur en samenleving.

Hoe maken we de keten toekomstbestendig en duurzaam?
Daarvoor is blijvende verandering nodig: dat stelt ons voor grote uitdagingen maar biedt ook enorme kansen. Als provincie geven we mede vorm aan de inrichting van de Brabantse landbouw- en voedselketen, dat vertaalt zich in de kwaliteit van onze leefomgeving en het landschap. Dat doen we samen met alle betrokkenen, slagvaardig en slim. De Brabantse omgevingsvisie is daarbij het leidend principe, samenwerking en innovatie de sleutel tot succes. We geven richting, stimuleren beweging en maken mogelijk. Of het nu gaat om gezonde lucht, een vitale bodem, het sluiten van kringlopen, klimaatneutraal boeren of de overgang naar een meer plantaardig voedingspatroon.

Samen creëren we een landbouw- en voedselketen die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.​
Het platform Landbouw & Voedsel Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. En laat de voortgang van de transitie naar een duurzame en innovatieve agrifoodsector zien. Op deze website vind je projecten en initiatieven die in Brabant worden opgezet en uitgevoerd met betrokkenheid van de provincie. Op het gebied van voedsel, nieuwe verdienmodellen, innovatielandbouw en natuur, samenleving, circulaire economie en de eiwittransitie. 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van projecten en initiatieven die vandaag werken aan de landbouw- en voedselketen van morgen? 
Abonneer je op de nieuwsbrief en/of volg ons op Twitter.
 

Cijfers over de veehouderij

Het infoboard veehouderij geeft inzicht in de cijfers over de veehouderij in Brabant. Je vindt de ontwikkelingen van deze drie thema’s:

  • Dieraantallen
  • Stalemissies
  • Impact op de omgeving

Bekijk het infoboard
 

Cookie-instellingen