Challenge Innovation Makers Agrifood

Wat eten wij in de toekomst en hoe wordt dat geproduceerd? Hoe kunnen technische en sociale innovaties bijdragen aan het gewenste landbouw- en voedselsysteem? En hoe kunnen de studenten van nu, als professionals van de toekomst, hier een rol bij spelen? Deze vragen staan centraal in de Challenge Innovation Makers Agrifood die de provincie Noord-Brabant organiseert.

Ook in de toekomst willen we genieten van goed en lekker eten en een aantrekkelijke leefomgeving. Daarom wil Brabant een innovatieve voedselprovincie zijn met een landbouw- en voedselsector die vooroploopt in kwaliteit en duurzaamheid. Met een enorme kennis en ervaring, vakmanschap en innovatiekracht.

De Challenge Innovation Makers Agrifood is een wedstrijd voor studenten om bij te dragen aan dit duurzame landbouw- en voedselsysteem. De provincie Noord-Brabant organiseert deze challenge en wil die de komende jaren samen met partners verder ontwikkelen. Dit draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het provinciale Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030.

De uitdaging

In deze challenge dragen studenten bij aan een duurzaam landbouw- en voedselsysteem in de provincie Noord-Brabant waarbij ze gebruikmaken van kennis over data/trends en/of hightech. We willen studenten van zoveel mogelijk verschillende opleidingen en onderwijsinstellingen uitnodigen hiermee aan de gang te gaan. Inzendingen kunnen gaan over het landbouw- en voedselsysteem als geheel of over praktische vraagstukken van bijvoorbeeld een ondernemer op het gebied van landbouw of voedsel. Deze vraagstukken pakken de studenten vaak al op als bestaande opdrachten voor school (Minoren, stages, afstudeervakken, projecten, etc). Inzendingen van alle niveaus (MBO, HBO en WO) zijn welkom!

Meer informatie over de voorwaarden en wat je ervoor terug krijgt, lees je hier.

Updates

    Cookie-instellingen