Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

Melkveehouders gezocht voor duurzaamheidsmonitor. De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) is een duurzaamheidsmonitor voor melkveehouders, die prestaties op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit inzichtelijk maakt en beloont. 

Er is extra financiering beschikbaar gesteld, waarme de huidige studiegroep twee jaar langer mee kan doen en er start een tweede studiegroep in Noord-BrabantEr zijn nog een paar plekken vrij voor deelname een de studiegroepen, meldt je snel aan.

Meld je hier aan

 

Praktijkvoorbeeld

Groener boeren met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). Wat startte als een pilot in het Van Gogh Nationaal Park is inmiddels een beproefde methodiek die bijdraagt aan duurzame gebiedsontwikkeling binnen Van Gogh Nationaal Park, maar ook daarbuiten. Maak kennis met Lex Pijnenburg, melkveehouder in Goirle en sinds 2021 deelnemer aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Hij vertelt over zijn ervaringen met de BBM.

 

Over de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

Via de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) worden melkveehouders financieel beloond voor hun bijdrage aan natuur, water en landschapskwaliteit. De beloning in de BBM is gebaseerd op 13 verschillende duurzaamheidsindicatoren waaronder ammoniakuitstoot, weidegang, blijvend grasland en fosfaat-bodemoverschot. De melkveehouder zit zelf aan de knoppen en bepaalt welke maatregelen hij neemt om de scores op de indicatoren te verbeteren. Hoe hoger de score, hoe hoger de beloning. Het Ministerie van LNV, de provincie Noord-Brabant en waterschappen De Dommel, Brabantse Delta en Aa en Maas, financieren de BBM.

 

BoerenNatuur Brabant

Boerennatuur Brabant (voorheen Collectief ANB Brabant) voert de regeling uit. De BBM werkt met zogenaamde Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s geven boeren inzicht in hun eigen duurzaamheidsprestaties. Dat biedt houvast om de bedrijfsvoering te optimaliseren. De verwachting is dat doelsturing met KPI’s steeds belangrijker wordt. Alle informatie over het project, de indicatoren en de beloning staan op de website van BoerenNatuur. Op deze site kunnen melkveehouders zich ook aanmelden voor de regeling.

    Cookie-instellingen