Bodemverbetering als verdienmodel

24-05-2023
361 keer bekeken

In het Boeren Innovatie Netwerk van AgroProeftuin de Peel zijn veehouders, akkerbouwers en groentetelers hard bezig om maatschappelijke landbouw opgaven te koppelen aan een duurzaam verdienmodel voor het bedrijf.

Vollegrondsgroenteteler Compliment BV uit Volkel is één van de deelnemers aan het netwerk. Mede-eigenaar Peer Schraven vertelt aan Akkerbouwbedrijf over zijn ervaringen.

De bodem is al langer een speerpunt in de bedrijfsvoering van Compliment BV. Het bedrijf zoekt naar een oplossing om bij de teelt van ijsbergslag minder kunstmest te gebruiken. Een gewas als ijsbergsla wordt in relatief korte tijd geteeld en heeft op het juiste moment stikstof nodig. Die stikstof komt onder andere van kunstmest.

Duurzaamheidsvraagstukken

“Wat als we over vijf tot tien jaar geen kunstmest en minimaal aan gewasbeschermingsmiddelen mogen gebruiken. Hoe kunnen we dan nog dezelfde productie halen?” Deze vraag houdt mede-eigenaar en directielid Peer Schraven van Compliment BV bezig. Samen met vijf andere telers is het teelt- en verwerkingsbedrijf in vollegrondsgroente duurzaamheidsvraagstukken op gebied van bodem aan de slag.

Behoud van verdienmodel

“Doel van het project is niet zo zeer om een verdienmodel te zoeken, maar vooral om het huidige verdienmodel te kunnen behouden”, vertelt projectcoördinator Bart Jan Wulfse van AgroProeftuin de Peel. “Er is een maatschappelijke opgave, maar hoe het op de eigen percelen zit is vaak onduidelijk. Hoe kun je daar op sturen?” 

De teeltplannen en grondgebruik van de deelnemers aan het Boeren Innovatie Netwerk zijn in kaart gebracht en bodemprofielen gemaakt. Op basis van grondmonsters worden de benutting en opname van stoffen door de gewassen gevolgd. Bart Jan: “Met dit systeem krijgen de telers een objectief beeld en zijn ze zelf in regie om maatregelen te treffen.”

Lees het volledige artikel op www.akkerbouwbedrijf.nl.

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, RNOB, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research en wordt mede gefinancierd door de Regio Deal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden. AgriFood Capital BV is aanvoerder van dit innovatieconsortium.

Ambitie provincie

Dit project draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. In AgroProeftuin de Peel wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen