S3FOOD wint European Cluster Partnership award

30-09-2022
607 keer bekeken

Het Europese S3FOOD-consortium, met deelname vanuit de provincie, heeft laten zien hoe slimme technologieën de voedselsector helpen om belangrijke maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De inzet van het consortium werd deze week bekroond met de titel ‘European Cluster Partnership of the Year’.

De Europese prijs is een erkenning voor de bijdrage van het consortium aan een positieve verandering in de agrifood sector. S3FOOD was een van de drie genomineerde clusters voor de titel.

Projectcoördinator Veerle De Graef nam de onderscheiding deze week namens het consortium in ontvangst op de European Cluster Conference in Praag. “Dit is een erkenning voor het werk dat we de afgelopen drie jaar hebben verzet”, vertelt ze. “Het stimuleert ons ook om het goede werk voort te zetten. En dat doen we via het Smart Sensors 4 Agri-Food-partnerschap. We hebben al spannende nieuwe projecten in de pijplijn.” 

Noodzaak van digitalisering

S3FOOD is een samenwerking van 13 partners, waaronder AgriFood Capital, uit acht Europese landen. Met als doel: faciliteren en stimuleren van de digitale transitie van mkb-ondernemingen in de voedselverwerkende industrie. Het consortium ging in 2019 van start binnen het EU Horizon 2020-programma. 

Veerle: “De noodzaak om de voedselproductie te optimaliseren en kosten te besparen zijn nog eens extra duidelijk geworden door ingrijpende gebeurtenissen als Covid en de oorlog in Oekraïne. De gevolgen hiervan zijn wereldwijd voelbaar. We zien het bijvoorbeeld terug in het tekort aan grondstoffen, personeelstekorten en torenhoge (energie)prijzen. Slimme technologieën spelen een cruciale rol in de oplossing van dergelijke maatschappelijke uitdagingen door voedselketens duurzamer en veerkrachtiger te maken.”

Smart Sensors 4 Agri-Food

De samenwerkende partijen werken verder aan innovaties in de voedselsector via Smart Sensors 4 Agri-Food. AgriFood Capital levert de voorzitter van dit Europese consortium in de persoon van Simon Maas. “S3FOOD was een van de projecten, waarmee we ons partnership een vliegende start konden laten maken", vertelt Simon. “We zijn blij dat we binnen dit partnership verder kunnen bouwen op het succes van S3FOOD. De erkenning die we daarvoor hebben gekregen, sterkt ons in in onze rol van gesprekspartner van partijen als de Europese Commissie.”

Innovatieprojecten

Eerder deze maand werden tijdens een slotevent in Brussel de resultaten van S3FOOD gepresenteerd. Meer dan 500 mkb-ondernemers en aanbieders van digitale technologieën kregen coaching en training en bezochten living labs met ondersteuning van S3FOOD. In totaal hebben 58 innovatieprojecten samen meer dan 2,8 miljoen euro aan financiering ontvangen. 

Lees het volledige persbericht op de website van S3FOOD.

Verbinden van het Brabantse en Europese kennisecosysteem

De provincie wil actief bouwen aan Europese netwerken voor onze landbouw- en
voedselclusters om hiermee een extra impuls te geven aan onze eigen doelstellingen
en de uitvoering ervan via Europese fondsen. We zien een rol voor onszelf weggelegd om Brabant aan te sluiten op andere sterke regio’s in Europa.
Om maximaal gebruik te maken van Europese middelen is samenwerking met partijen elders in Europa een absolute vereiste. Als provincie willen we daarom via Europese partnerships strategische samenwerkingen aangaan met andere relevante innovatieregio’s binnen Europa.

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 economisch toonaangevend is. De deelname aan het Europese S3FOOD-consortium past in de ambitie om koploper te zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, startups, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is Brabant dé groene proeftuin van de toekomst, waar alle partners samenwerken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen, waarin een goede balans tussen landbouw- en voedselproductie en de omgeving centraal staat.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen