Op bedrijfsbezoek bij BIO in de polder

13-07-2022
0 reacties

Janine Keller-den Dunnen en Paul den Dunnen runnen gemengd agrarisch familiebedrijf BIO In de Polder in Lage Zwaluwe. Het bestaat uit biologische akkerbouw, stieren, walnotenteelt en een camping. Hoe ondernemen zij natuurinclusief en biologisch? Bekijk hun bedrijfsvideo.

Online bedrijfsbezoek

De Provincie Noord Brabant heeft twaalf agrarische bedrijven benoemd die als inspiratiebedrijf dienen voor collega’s die om willen schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Eén van deze inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw is BIO in de Polder. Neem een kijkje op het bedrijf van Paul en Janine:

Bodembeheer

In de bedrijfsvoering hebben de ondernemers onder andere veel aandacht voor goed bodembeheer. Bijvoorbeeld door een rotatie van 1 op 7 waarvan minimaal 1,5 jaar grasklaveren en het gebruik van vaste stromest van eigen bedrijf. Het bedrijf is hard op weg naar antibiotica vrij, in 2020 is dat voor het eerst gelukt. Er zijn paddenpoelen, bloemen- en patrijzenstroken en er is veel aandacht voor natuur en biodiversiteit. De patrijs, ijsvogel, groene- en kleine bonte specht, steen-, rans- en kerkuil, witte- en gele kwikstaart, karrekiet en zwaluwen hebben broed en leefgebied dankzij het bedrijf. De camping is zo opgezet dat mensen kennismaken met het boerenbedrijf en de voedselproductie.

Inspiratie-activiteiten

Janine en Paul willen 3 tot 4 keer per jaar een bijeenkomst organiseren over thema’s die interessant zijn voor zowel gangbare, biologische als omschakelende boeren. Thema's die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: inzet van personeel in de biologische akkerbouw, omschakelen naar biologische landbouw, agroforestry en agrarisch natuurbeheer. 
Houd de Agenda Natuurinclusieve landbouw in de gaten voor data of meld je aan voor de nieuwsbrief Landbouw en Voedsel Brabant om op de hoogte te blijven.

Ambitie provincie

De inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw dragen bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. De provincie wil er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen