Brabants Bodem zoekt toekomstboeren

22-03-2023

Brabants Bodem is op zoek naar ondernemers die in de landbouwsector voortrekker willen zijn. Voor een selectie ondernemers met mooie plannen voor het Van Gogh NP wordt grond beschikbaar gesteld.

Grond voor goede plannen

Brabants Bodem ondersteunt samen met Aardpeer en De Plaatsen ondernemers die mooie plannen hebben in Van Gogh NP. En zijn daarvoor op zoek naar ondernemers die in de landbouwsector voortrekker willen zijn en daar grond voor nodig hebben. Agrarische ondernemers die laten zien dat het loont om je duurzame dromen te realiseren. Dat is goed voor boer, burger, bodem, biodiversiteit en het Brabantse landschap!

Voor een selectie ondernemers maken we grond beschikbaar om met een verbeterd verdienmodel een duurzame bijdrage te leveren aan het landschap in en om Van Gogh Nationaal Park. Concreet betekent dit dat de projectpartners toegang tot geschikte landbouwgrond helpen realiseren en ondersteunen bij de verdere uitwerking en realisatie van de plannen.

De ideale deelnemer aan dit project is op zoek naar 2 tot 40 ha grond (extra grond of een nieuwe locatie) om een duurzamere bedrijfsvoering op of uit te bouwen. We zoeken een communicatief sterke, creatieve, ondernemende initiatiefnemer met een heldere visie op de toekomst. Een ondernemer die buiten de kaders durft te denken.

Belangstelling? Aanmelden kan tot 1 april.

Informatiebijeenkomst

Meld je aan voor de volgende informatiebijeenkomst op 24 maart om 9:30 bij Plaats De Kleine Aarde in Boxtel via info@aardpeer.nl

Lees hier de ervaringen van boeren die voor gingen.

De provincie Noord-Brabant is partner in Brabants Bodem.

Op weg naar de Brabantse landbouw- en voedselketen van morgen

Ook in de toekomst willen we genieten van zowel gezond goed eten als een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving met een robuuste natuur. Daarom wil Brabant een innovatieve voedselprovincie zijn met een landbouw- en voedselsector die vooroploopt in kwaliteit en duurzaamheid. Met een enorme kennis en ervaring, vakmanschap en innovatiekracht. Daarbij draait het om evenwicht: tussen agrarische productie, landschap en natuur, water en bodem, mens en dier. Met structurele veranderingen voor een nieuw landbouw- en voedselsysteem gaan we bijdragen aan een nieuwe balans tussen economie, maatschappij en ecologie. De provincie werkt samen met alle partijen aan een Brabantse landbouw- en voedselketen die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen