Subsidie om te leren over duurzame landbouw (SABE)

02-11-2022

Wil je leren over duurzame landbouw? Bijvoorbeeld natuurinclusieve- of kringlooplandbouw? Of wil je als adviseur agrarisch ondernemers helpen om duurzamer te werken? Vraag dan een cursusvoucher aan via de SABE.

Agrarisch ondernemers en adviseurs kunnen dit jaar trainingen, masterclasses en cursussen volgen rond precisielandbouw, natuurinclusief ondernemen en stikstof. Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein, Inholland en Wageningen University & Research bieden hierover een gezamenlijk scholingsprogramma aan. De openstelling van deze regeling is verlengd tot 1 februari.

Cursus over duurzame landbouw

Wil je meer weten over duurzame landbouw en wat dat voor jouw bedrijf betekent? Bijvoorbeeld over minder stikstofuitstoot, precisielandbouw of natuurinclusieve landbouw? Vraag een cursusvoucher van de SABE aan (maximaal € 800). Daarmee volg je met subsidie een cursus bij een erkende opleidingsinstelling. Lees meer op Cursus over duurzame landbouw voor agrariërs.

Advies over duurzame landbouw

Wil je meer weten over duurzamer werken met jouw agrarisch bedrijf? Bijvoorbeeld over minder uitstoot van ammoniak, duurzaam bodembeheer of de toekomst van jouw bedrijf? Vraag een adviesvoucher van de SABE aan (maximaal € 1.500). Daarmee krijg je met subsidie advies van een erkende bedrijfsadviseur. Gericht op jouw bedrijf. Lees meer op Advies over duurzame landbouw voor agrariërs.

Bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw

Wil je omschakelen naar duurzame landbouw? Dus naar extensieve landbouw en met minder stiktofuitstoot? Als je hiervoor een bedrijfsplan laat maken door een erkend bedrijfsadviseur, kun je ook een voucher van de SABE aanvragen (maximaal € 6.000). Lees meer op Bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw.

Opleiding bedrijfscoach in duurzame landbouw

Ben je bedrijfsadviseur van agrarisch ondernemers? En wil je agrariërs helpen duurzamer te werken? Vraag een opleidingsvoucher van de SABE aan (maximaal € 1.250). Daarmee kun je met subsidie de opleiding tot bedrijfscoach in de duurzame landbouw volgen. Lees meer op Opleiding bedrijfscoach duurzame landbouw voor adviseurs.

Lees hier het originele artikel op de website van RVO.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen