Netwerk Goed Boeren breidt flink uit

11-05-2021

Het Netwerk Goed Boeren is de laatste maanden flink uitgebreid. Het netwerk van grondgebonden en natuurinclusieve Brabantse boeren heeft deze maand het 30e lid verwelkomd. En dat succes wordt ook erkend door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het netwerk begon vijf jaar geleden met een kleine groep Brabantse boeren, die het anders wilden doen. “We zijn boeren die niet alleen praten, maar vooral ook doen”, zegt voorzitter en melkveehouder Jack Verhulst. “Het netwerk is een lerend netwerk en biedt een platform voor onderlinge uitwisseling van kennis en inspiratie op het gebied van natuurinclusieve landbouw en bijbehorende verdienmodellen.”

Erkenning ministerie van LNV

Het Netwerk Goed Boeren is opgericht door de Brabantse Milieufederatie (BMF) en financieel mogelijk gemaakt door FoodUp Brabant van de Provincie Noord-Brabant. Met deze steun vanuit de provincie is er een stevig fundament gelegd. Marcel Webster, omgevingsmanager bij FoodUp Brabant: “We zijn er trots op dat mede dankzij onze inzet dit netwerk van de grond is gekomen. De ontwikkeling naar meer natuurinclusieve landbouw verdient alle ondersteuning.”

Nu het netwerk sterk uitbreidt, is er gezocht naar meer structurele financiering. Het ministerie van LNV is bereid om de komende drie jaar in het netwerk te investeren. De BMF, die het netwerk al die jaren actief ondersteunt, is erg blij met deze erkenning. Directeur Femke Dingemans: “De groeiende belangstelling voor het Netwerk Goed Boeren is geweldig. En wat heel mooi is: juist de agrariërs die actief het voortouw nemen bij natuurinclusief boeren, krijgen met deze steun een extra zetje in de rug. Dat is ook nodig, want het vergt lef om nieuwe dingen uit te proberen. Het gaat niet vanzelf.”

Bedrijfsbezoeken, excursies en kennisdeling

Het Netwerk Goed Boeren kan met een stevige basis de komende jaren positief tegemoet zien. Er ontstaat een brede beweging in Brabant van grondgebonden, natuurinclusieve boeren. “De recente uitbreiding van het netwerk biedt kansen om de kennis over natuurinclusief boeren te versterken en uit te breiden,” zegt Jack Verhulst. “We willen de komende tijd verder kennis maken met de nieuwe leden door elkaars bedrijven te bezoeken. Daarnaast organiseren we excursies naar bedrijven die al veel ervaring hebben met natuurinclusieve landbouw.”

Over Netwerk Goed Boeren

Het Netwerk Goed Boeren bestaat uit Brabantse boeren en boerinnen die actief werken aan een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw. In de gehele bedrijfsvoering streven zij ernaar zoveel mogelijk rekening te houden met de natuur, en de biodiversiteit en het landschap te versterken. Slim met de natuur samenwerken, hiermee goede producten maken en daarmee een goede boterham verdienen, dat is het doel. Meer informatie over het Netwerk Goed Boeren en het lidmaatschap is te vinden op de website www.goedboeren.nl.

Over Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie is een stichting die is opgericht in 1972. Het doel is het realiseren en versnellen van de overgang naar een duurzaam Brabant. Dat doet de BMF samen met haar aangesloten organisaties en andere belanghebbenden. De BMF overkoepelt ruim 100 aangesloten (vrijwilligers)organisaties op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant en maakt deel uit van de landelijke Natuur en Milieufederaties.

Over FoodUp Brabant

FoodUp Brabant is onderdeel van de provincie Noord-Brabant. FoodUp Brabant werkt aan een robuust voedselsysteem, waarin gezond, eerlijk en lekker voedsel centraal staat. Voedsel dat goed is voor mens, dier en omgeving én een eerlijke prijs oplevert voor de boer. Speerpunten daarbij zijn het verbinden van boeren en burgers, nieuwe verdienmodellen en het betrekken van onderwijs en jongeren.
 

Foto's: Het Netwerk Goed Boeren organiseerde op 10 september 2020 een bedrijfsbezoek om te leren van het succes van Ben Bruurs van varkensboerderij ‘Den Elshorst’ in Baarschot. Foto: Netwerk Goed Boeren, Erik van der Burgt

Afbeeldingen

Cookie-instellingen