De Week van de Circulaire Economie

10-02-2022

In de landbouw-en voedselketen gaat minimaal 30% van het voedsel dat we produceren verloren: op het land, in de winkel en thuis bij de consument. De provincie zet zich in om voedselverspilling tegen te gaan (met als ambitie 50% minder verspilling in 2030 dan in 2015). Daarmee behouden we economische waarde en verzilveren we de kansen die dit biedt voor innovatie en nieuwe bedrijvigheid.

Het tegengaan van voedselverspilling

Minder voedselverspilling draagt bij aan:

  • het verminderen van uitstoot van broeikasgassen en behalen van de klimaatdoelstellingen;
  • een circulaire economie waarin we onze grondstoffen binnen het voedselsysteem telkens opnieuw tot waarde laten komen;
  • minder landgebruik en het behoud van biodiversiteit;
  • minder afhankelijkheid van de wereldwijde grondstoffenmarkt;
  • een veerkrachtig voedselproductiesysteem met genoeg goed voedsel voor iedereen.

De provincie vindt voedselverspilling een belangrijk thema omdat het raakt aan veel maatschappelijke opgaven voor Brabant zoals klimaatverandering, energiebesparing en het verduurzamen van de landbouw- en voedselketen. Daarom pakken we onze rol op dit thema:

  • We stimuleren en maken beleid voor een circulaire economie.
  • We stimuleren en maken samenwerking in de keten mede mogelijk. Als bedrijven en organisaties hun krachten bundelen en samen innovatieve oplossingen ontwikkelen om reststromen van voedsel te verwerken, beperken we voedselverspilling.
  • We zijn partner in de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en maken het Circulair Food Center mede mogelijk als onderdeel van de Regio Deal Noordoost Brabant.

 

 

 

Hoogwaardig benutten van voedselreststromen

Reststromen uit de agro en foodindustrie kunnen met innovatieve technieken (opnieuw) ingezet worden als grondstof voor agro, food (inhoudsstoffen, eiwitten, nutriënten) en industrie. We richten onze ondersteuning zowel op initiatieven waarin met kleine stromen veel toegevoegde waarde wordt gecreëerd (bijvoorbeeld citrusschillen waarvan etherische oliën worden gemaakt), als projecten met grote volumes en daardoor veel impact (agrofood reststromen als grondstof voor bouwmaterialen en bioplastics). Onze focus ligt op het sluitend krijgen van de business case, impact (in tonnen en economisch) en opschaling van initiatieven.

In Brabant zijn al mooie voorbeelden van bedrijven die goed bezig zijn met voedselverspilling. Bekijk hieronder de video`s.

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

De Week van de Circulaire Economie is dé jaarlijkse campagneweek waar veel ondernemers en organisaties hun deuren openen om andere professionals mee te nemen in de kansen die circulair ondernemen te bieden heeft. Ook in de Brabantse landbouw- en voedselsector bruist het van de initiatieven.

Circulair ondernemen als pijler van het nieuwe beleidskader Landbouw en Voedsel

De provincie streeft ernaar om in Brabant de meest duurzame landbouw- en voedselproductie in Europa te realiseren. Door middel van een gesloten mineralenkringloop (in plantaardige en dierlijke ketens), en doordat zoveel mogelijk emissieloze landbouw wordt gerealiseerd. Met als resultaat dat voedselketens gezond voedsel produceren en landbouwbedrijven bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Een circulaire economie als uitgangspunt is dan ook een van de belangrijkste pijlers in het nieuwe beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 dat momenteel in ontwikkeling is.

Kringlooplandbouw

Het ontwikkelen van kringlooplandbouw is een gezamenlijke zoektocht van boeren, ketenbedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties naar het optimaal combineren van ecologische principes en moderne technologie, met nieuwe partnerschappen, nieuwe verdienmodellen en maatschappelijke diensten. Om kringlopen te kunnen sluiten is het nodig om minder grond- en hulpstoffen te gebruiken, het verlies aan mineralen tegen te gaan, zoveel mogelijk waarde te halen uit reststromen en eindproducten en om de ketens van akkerbouw en veehouderij sterker met elkaar te verbinden, waarbij de reststromen van de ene keten de grondstof worden voor de andere. Bijvoorbeeld in mestverwaarding, waarin mest als waardevolle grondstof voor kringlooplandbouw wordt ingezet.

De komende jaren zet de provincie zich in om samen met partners, aan de slag te gaan met een toekomstbestending landbouw- en voedselsysteem, gebaseerd op circulariteit. Dat er in Brabant al veel gebeurt op het gebied van circulair ondernemen, blijkt uit een aantal circulaire koplopers die onderdeel zijn van de landbouw- en voedselketen, zoals:

Royal Cosun: biobased oplossingen

Royal Cosun kent de enorme potentie van planten en weet deze om te zetten naar bruikbare oplossingen voor iedere dag. De coöperatie produceert niet alleen plantaardige ingrediënten en voedingsmiddelen voor mens en dier, maar eveneens groene, biobased oplossingen en energie. Royal Cosun streeft naar een volledig circulaire productieketen voor al onze producten en diensten. Met onze innovatiekracht op het gebied van circulariteit ontplooien wij zoveel mogelijk duurzame initiatieven voor de maatschappij en onze telers.


vanRijsingengreen: zero waste

vanRijsingengreen werkt samen met de natuur aan gezonde groenteproducten. De verschillende bedrijven van vanRijsingengreen zaaien, oogsten, verwerken en verkopen een grote variëteit aan groenteproducten op een duurzame manier. Zij bewaken, hergebruiken en versterken onze natuurlijke bronnen door intensieve teeltbegeleiding. De cyclus van vanRijsingengreen volgt de natuur. vanRijsingengreen zoekt actief de samenwerking op met onderzoeks- en onderwijsinstellingen, zoals met HAS Hogescholen en met Food Tech Brainport. Ze omarmen technologische innovatie en staan voor 100% verwaarding van producten.

PeelPioneers: alles uit de schil

Peelpioneers verwerkt sinaasappelschillen tot functionele ingrediënten voor de levensmiddelenindustrie. Daarmee bieden ze een gezond alternatief voor E-nummers en brengen ze de sinaasappelschil weer 100% terug in de voedselketen. Een uniek bedrijfsconcept dat een waardevolle bijdrage levert aan de circulaire ambities van de Brabantse agrifoodsector. Onlangs wonnen zij de Agrifoodpluim van de provincie.

En meer voorbeelden van circulaire koplopers vind je hier.

Foto: PeelPioneers

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.