FoodUp Academie verplaatst naar voorjaar 2021

17-12-2020
0 reacties

Dompel je onder in de wereld van duurzamer eten en produceren. Versterk je kennis en netwerk. Krijg grip op verandering in het voedselsysteem en versnel zelf de transitie!

De FoodUp Academie geeft je een overzicht van het voedselsysteem door je mee op reis te nemen door de hele keten. Het programma van vijf dagen biedt ruimte voor zowel theorie als praktijk, maar ook leren van elkaar is een belangrijk onderdeel. We geven je kennis en inspiratie die je kunt gebruiken in jouw dagelijkse praktijk. Ook werk je samen met andere deelnemers aan jullie eigen ideeën middels een zelf te formuleren opdracht en krijg je toegang tot een breed netwerk van Brabantse voedselveranderaars.

De FoodUp Academie is bedoeld voor mensen uit de hele voedselketen, van boer tot consument, die een bovenmatige interesse hebben in voedsel of hier werkzaam in zijn. In 2021 start de vierde editie. De academie zal - geheel volgens de dan geldende RIVM corona-richtlijnen - starten in april 2021. 

Updates

In het licht van de lockdown, de strengere COVID-maatregelen én de wens van deelnemers om de Academie (grotendeels) fysiek, op locatie, te laten plaatsvinden, is besloten om de FoodUp Academie te verplaatsen naar het voorjaar van 2021.

De organisatie van de FoodUp Academie heeft alle scenario’s bekeken en daarbij ook nadrukkelijk de wensen van de deelnemers meegenomen. Iedereen was het er over eens; de Academie heeft de meeste waarde als deze (grotendeels) fysiek, op locatie, kan plaatsvinden zodat wij elkaar in het echt kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. De afgelopen jaren hebben we de meerwaarde hiervan ervaren. 
 
We hopen en verwachten dat door het betere weer en de start van de vaccinatie, de hoeveel besmettingen en daarmee de noodzakelijke maatregelen in het voorjaar minder groot zullen zijn dan nu. Tevens biedt dit de organisatie de mogelijkheid om het programma meer buiten te organiseren, waardoor het gemakkelijker wordt om de dan geldende COVID maatregelen te volgen. 
 
De nieuwe FoodUp Academie-dagen zijn vrijdag 16 april, 23 april, 28 mei, 18 juni en 2 juli 2021. Bij de keuze van deze data is rekening gehouden met de meivakantie en de vrije dagen rondom Pinksteren. 

 

Update 17 maart 2021

Vrijdag 16 april nadert snel. Helaas hebben we nog steeds geen zicht op de COVID maatregelen voor deze periode. De Academie heeft de meeste waarde als deze (grotendeels) fysiek, op locatie, kan plaatsvinden zodat wij elkaar in het echt kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. We hebben wederom moeten besluiten om de Academie te verplaatsen. We willen hem wel nog voor de zomervakantie laten plaatsvinden. 

Nieuwe data

Concreet betekent dit dat de nieuwe dagen voor de Academie zijn:
•  Vrijdag 28 mei
•  Vrijdag 4 juni
•  Vrijdag 18 juni
•  Vrijdag 2 juli
•  Vrijdag 16 juli
 

Online inspiratie-omgeving

Om de deelnemers alvast mee te nemen in wat er voor moois en goeds in het (Brabantse) voedsellandschap gebeurt, is er een besloten online inspiratie-omgeving ingericht. 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen