Jeroen blikt terug op bedrijfsbezoek FoodUp Academie

01-11-2019
0 reacties

Dompel je onder in de wereld van duurzamer eten en produceren. Versterk je kennis en netwerk. Krijg grip op verandering in het voedselsysteem en versnel zelf de transitie!

De FoodUp Academie geeft je een overzicht van het voedselsysteem door je mee op reis te nemen door de hele keten. Het programma van vijf dagen biedt ruimte voor zowel theorie als praktijk, maar ook leren van elkaar is een belangrijk onderdeel. We geven je kennis en inspiratie die je kunt gebruiken in jouw dagelijkse praktijk. Ook werk je samen met andere deelnemers aan jullie eigen ideeën middels een zelf te formuleren opdracht en krijg je toegang tot een breed netwerk van Brabantse voedselveranderaars.

De FoodUp Academie is bedoeld voor mensen uit de hele voedselketen, van boer tot consument, die een bovenmatige interesse hebben in voedsel of hier werkzaam in zijn. In 2021 start de vierde editie. De academie zal - geheel volgens de dan geldende RIVM corona-richtlijnen - starten in april 2021. 

Updates

Half oktober ging de FoodUp Academie op bedrijfsbezoek bij Pluimveebedrijf Coolen in Reusel, het bedrijf van Roel Coolen en zijn broer. Gastspreker was transitie-expert Harry te Riele. Wat viel deelnemer Jeroen Schilders op deze dag op?

Jeroen Schilders is ondernemer en docent op het Prinsentuin College in Breda. Als docent in het groen onderwijs leidt hij dagelijks de jonge agrarische ondernemers op.


Wat viel je op bij het bezoek aan het pluimveebedrijf?

‘Om te beginnen de trots op het familiebedrijf dat is opgebouwd, met Roel en zijn broer als derde generatie. Hij wil liever samen dan alleen het familiebedrijf voortzetten. Daarnaast de passie voor de pluimveesector. Roel deed de opleiding Bedrijfskunde- en agrifoodbusiness aan HAS Hogeschool en is nu adviseur dier bij ZLTO, om pluimvee meer op de kaart te zetten.’

‘Daarnaast zag ik een wil om het bedrijf niet los te laten, maar tegelijkertijd ook de onzekerheid over het voedselsysteem van morgen. Welke rol pak je hierin als bedrijf was een vraag die hen bezighield. En daarin ook bereidheid om buiten het huidige systeem te denken. Denk aan kortere ketens, alternatieve verdienmodellen en verbreding.’

Wat vond je mooi?

‘Wat mooi was om te zien is dat men in het bedrijf met elkaar in gesprek is over het verleden en heden, maar ook over de toekomst. Binnen de familie is aandacht voor elkaars kwaliteiten en iedereen is bereid naar elkaar te luisteren. Ook de vader van Roel is bereid om ruimte te bieden voor verandering en vernieuwing, hoewel hij het stiekem toch lastig vindt. Verder was het mooi om te zien dat er continu geïnnoveerd wordt, ook al komt dat financieel niet altijd uit, en dat er vanuit het bedrijf ook aandacht is voor de naaste omgeving.’

Ze zijn samen aan de slag met de toekomst van morgen

Welke uitdagingen zie jij in je werk?

‘Een van de belangrijke uitdagingen is het bijblijven bij de ontwikkelingen in de voedseltransitie. Een andere uitdaging is het vinden van ruimte om actualiteiten en innovaties op te pakken vanuit het onderwijs. Verder belangrijk is het vinden van een balans tussen de generiek regels en het inspelen op de behoefte van de sector en de studenten. En, tot slot, blijft het een uitdaging om vorm en inhoud te gegeven aan de transitie vanuit het onderwijs. De 3 O’s – onderwijs, overheid en ondernemers – hebben wat mij betreft een gezamenlijke opgave in het door ontwikkelen van het huidige voedselsysteem.’


Op vrijdag 8 november vindt de volgende FoodUp Academiedag plaats. Ook daarna zullen hier verhalen van deelnemers te vinden zijn over hoe zij de dag hebben ervaren en hoe zij de opgedane kennis en inspiratie meenemen in hun werk.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen