Deelnemers FoodUp Academie in gesprek met ambtenaren

01-11-2019
0 reacties

Dompel je onder in de wereld van duurzamer eten en produceren. Versterk je kennis en netwerk. Krijg grip op verandering in het voedselsysteem en versnel zelf de transitie!

De FoodUp Academie geeft je een overzicht van het voedselsysteem door je mee op reis te nemen door de hele keten. Het programma van vijf dagen biedt ruimte voor zowel theorie als praktijk, maar ook leren van elkaar is een belangrijk onderdeel. We geven je kennis en inspiratie die je kunt gebruiken in jouw dagelijkse praktijk. Ook werk je samen met andere deelnemers aan jullie eigen ideeën middels een zelf te formuleren opdracht en krijg je toegang tot een breed netwerk van Brabantse voedselveranderaars.

De FoodUp Academie is bedoeld voor mensen uit de hele voedselketen, van boer tot consument, die een bovenmatige interesse hebben in voedsel of hier werkzaam in zijn. In 2021 start de vierde editie. De academie zal - geheel volgens de dan geldende RIVM corona-richtlijnen - starten in april 2021. 

Updates

Op de derde dag van de FoodUp Academie, spraken de deelnemers ’s middags met ambtenaren van het rijk, de provincie en de gemeente. Het was ook de dag waarop in het Brabantse Provinciehuis de politiek de hele dag discussieerde over de Brabantse gevolgen van het stikstofadvies van de commissie Remkes.

Cursist Leandra Schmitz, werkzaam bij agrarisch adviesbedrijf Arvalis (met wortels in de Limburgse Land- en Tuinbouwbond), vertelt over wat zij van de cursusdag meenam.

‘Na een interessante ochtend op een pluimveebedrijf, waarbij maar al te duidelijk werd hoe complex agrarisch ondernemen is, gingen we ‘s middags met de overheid in gesprek. We spraken met Pieter de Boer vanuit het ministerie van LNV, Hans van Dommelen van de provincie Noord-Brabant en Jori Meulendijks van de gemeente Asten. In mijn werk bij Arvalis, agrarische belangenbehartiger en adviesbureau is contact met de overheid onvermijdelijk. Het verhaal van deze drie personen was daarmee ook erg herkenbaar.’

Elastieken

‘De struggle van een ambtenaar die innovatie wil ondersteunen werd gevisualiseerd met elastiekjes aan een broek en twee muren; fascinerend hoe zoiets de situatie waarin deze zit kan verduidelijken. Risicomijdend en flexibel zijn staan lijnrecht tegenover elkaar, waardoor er altijd spanning op een van de twee verbindingen – de elastiekjes – komt te staan. Een belangrijke boodschap die we meekregen was om een van de twee elastieken nooit los te knippen, omdat je beide kanten wel nodig hebt. Door dit ‘gezien’ te hebben, heeft naast begrip ook het inzicht opgeleverd hoe complex de situatie is.’

Verbinden

‘Verder werd duidelijk dat de mogelijkheid om innovatief te ondernemen, de mogelijkheid om maatwerk te leveren, ook erg afhankelijk is van de mensen en het netwerk. Het is dus belangrijk om mensen met elkaar te blijven verbinden. Zelf gebruik ik vaak de zin: alleen ga je misschien sneller, samen kom je verder. In dit geval stel ik hem graag bij, want samenwerking voor een agrarische ondernemer, met alle partijen om hem heen, is essentieel om verandering en innovatie te realiseren.’

Partijen rond ondernemer

‘Wat ik de overheid maar ook mezelf wil meegeven is om naast het in gesprek blijven gaan met de agrarisch ondernemers, dat ook te doen met de relevante partijen om deze ondernemer heen. Het verbinden van mensen blijft nodig om het uiteindelijk doel om een eerlijk, gezond en lekker voedselsysteem te realiseren. Wellicht een complex verhaal, maar de realiteit is dit ook. Ik ben erg benieuwd naar wat de laatste twee dagen van de FoodUp! Academie ons nog gaan brengen.’

Op vrijdag 8 november vindt de volgende FoodUp! Academiedag plaats. Ook daarna zullen hier verhalen van deelnemers te vinden zijn over hoe zij de dag hebben ervaren en hoe zij de opgedane kennis en inspiratie meenemen in hun werk.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen