Landbouw en Voedsel in BrabantSamenwerken, kennisdelen en innoveren

Taskforce toekomstbestendige stallen

Bent u veehouder, ondernemer of expert met ideeën over vernieuwende en creatieve oplossingen over toekomstbestendige stallen? Dan zijn wij naar u op zoek!

De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO en de provincie Noord-Brabant vormen samen een taskforce. Zij gaan samen met bedrijven uit verschillende sectoren en disciplines aan de slag met het ontwikkelen van stalsystemen die een integrale oplossing bieden voor de uitdagingen waar u tegenaan loopt. Doet u mee?

Toekomstbestendige stallen

Wat gaan wij doen?

Wij willen in gesprek met veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er reeds beschikbaar zijn of in ontwikkeling zijn. Hierbij zien wij 2 actiesporen:

1. Bestaande stallen 'future proof' maken

Wij gaan in gesprek met veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te inventariseren welke vernieuwende en creatieve oplossingen reeds beschikbaar of in ontwikkeling zijn. Een eerste inventarisatie vindt u in deze infographic

2. Het ontwikkelen van nieuwe stalsystemen

We brengen verschillende partijen en initiatieven bij elkaar om nieuwe ontwikkelingen en concepten te initiëren. Voor de 5 belangrijkste diercategorieën hebben we als doel gesteld minimaal 2 stalsystemen te ontwikkelen.

Via het verlenen van subsidies worden ideeën voor toekomstbestendige stallen gestimuleerd. Daarnaast verleent ook de provincie Noord-Brabant verschillende subsidies voor de agrarische sector. Bekijk ook de subsidieprogramma's van Stimulus

Waarom doen we dit?

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme technologiën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. 

De taskforce

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland en ZLTO brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Door middel van business development brengt de taskforce eventuele hiaten in beeld en draagt ontbrekende schakels aan.

Klik op één van de onderstaande logo's om de website van de ondernemersorganisaties te bezoeken. 

Toekomstbestendige stallen

FME mobiliseert en verbindt de technologische industrie aan vragen en uitdagingen.

logo provincie Noord-Brabant

De provincie Brabant werkt met overheden, bedrijven en organisaties aan de maatschappelijke opgaven van Brabant. 

Toekomstbestendige stallen
VNO-NCW staat maakt voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat, zowel op nationaal als internationaal niveau. 
Toekomstbestendige stallenZLTO staat voor samen vernieuwend boeren.

logo Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt

Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) is een vereniging voor jongeren met interesse in het landelijk gebied in de provincie Noord Brabant.

 

Cookie settings