Provincie steunt ontwikkeling innovatieve stalconcepten

18-03-2020

Bent u veehouder, ondernemer of expert met ideeën over vernieuwende en creatieve oplossingen over toekomstbestendige stallen? Dan zijn wij naar u op zoek!

De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, BAJK en de provincie Noord-Brabant vormen samen de taskforce toekomstbestendige stallen. De taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden.

Toekomstbestendige stallen

Wat doen wij?

Wij gaan in gesprek met en ondersteunen veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. We ondersteunen innovators met het schrijven van een project- of businessplan. We zetten samenwerkingsprojecten op tussen innovators om gezamenlijk een integraal stalsysteem te kunnen ontwikkelen. Het netwerk van de taskforce wordt ingezet om innovaties die vastlopen verder te brengen. Ook hebben we een goed overzicht van de beschikbare subsidies voor deze innovaties. Daarnaast verzamelen we signalen uit de innovatiesector en zetten, waar nodig, dit bij de overheid door.

Waarom doen we dit?

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. 

De taskforce

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO en BAJK brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Door middel van business development brengt de taskforce eventuele hiaten in beeld en draagt ontbrekende schakels aan.

Klik op één van de onderstaande logo's om de website van de ondernemersorganisaties te bezoeken. 

FME Powered by Dutch Technology

provincie Noord-Brabant VNO-NCW Brabant-Zeeland

ZLTO

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt 

In de taskforce Toekomstbestendige stallen werken de provincie Noord-Brabant, FME-CWM, ZLTO en VNO-NCW Brabant Zeeland samen om de innovatie van stalconcepten op gang te brengen en te ondersteunen.

De taskforce wordt regelmatig benaderd met ideeën voor innovatie met potentie, maar het ontbreekt soms aan de expertise om deze ideeën uit te werken in een goed businessplan. De taskforce ondersteunt deze innovaties door deze te koppelen aan andere partijen. Echter vragen deze vaak om een businessplan voordat er een samenwerking kan worden opgezet. Ontwikkelaars blijven regelmatig hierop steken met als gevolg dat innovaties niet (door)ontwikkelen.

Advies en begeleiding op maat

Met het extra geld dat de provincie nu beschikbaar stelt is er € 150.000,- beschikbaar, waarmee FME-CWM advies en begeleiding op maat kan bieden in de vorm van expertise-uren. Hiermee kunnen 15 à 20 businessplannen geschreven worden. De aanvrager zal zelf 50% van de kosten moeten bijdragen. Per aanvrager betekent dit een maximum aan uren capaciteit t.w.v. € 10.000. Alleen ideeën die emissies bij de bron aanpakken komen hiervoor in aanmerking.

Deze aangeboden expertise wordt in eerste instantie geleverd door FME-CWM en ZLTO, maar specialistische expertise kan ook worden ingekocht (bv wetenschappelijke kennis van WUR/HAS). FME-CWM brengt deskundigheid in op het gebied van business development en innovatie en ZLTO doet dit op het gebied van de doelgroep en markt: de veehouderij.

Aanpassen verouderde stalsystemen

Door de verscherpte regelgeving moeten veel veehouders hun stalsystemen aanpassen naar de toekomstige eisen. Er is daardoor veel vraag naar innovatieve stalconcepten die de emissies bij de bron aanpakken. De provincie vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk innovatieve stalsystemen op de markt komen die emissies bij de bron aanpakken. En stimuleert innovaties op dit gebied door kennis en middelen beschikbaar te stellen.

Zelf een idee?

Heeft u zelf een idee voor een nieuw stalconcept of wilt u aansluiten bij een bestaand initiatief? Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Meld u dan bij de Taskforce toekomstbestendige stallen via toekomstbestendigestallen@fme.nl
Kijk ook op www.zlto.nl/toekomstbestendigestallen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen