Stalinnovaties vleeskalveren, varkens en melkvee krijgen steun

May 14, 2020

Bent u veehouder, ondernemer of expert met ideeën over vernieuwende en creatieve oplossingen over toekomstbestendige stallen? Dan zijn wij naar u op zoek!

De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, BAJK en de provincie Noord-Brabant vormen samen de taskforce toekomstbestendige stallen. De taskforce ondersteunt bedrijven, innovators, ontwikkelaars en veehouders met het ontwikkelen en valideren van stalsystemen die een integrale oplossing bieden.

Toekomstbestendige stallen

Wat doen wij?

Wij gaan in gesprek met en ondersteunen veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er al beschikbaar of in ontwikkeling zijn. We ondersteunen innovators met het schrijven van een project- of businessplan. We zetten samenwerkingsprojecten op tussen innovators om gezamenlijk een integraal stalsysteem te kunnen ontwikkelen. Het netwerk van de taskforce wordt ingezet om innovaties die vastlopen verder te brengen. Ook hebben we een goed overzicht van de beschikbare subsidies voor deze innovaties. Daarnaast verzamelen we signalen uit de innovatiesector en zetten, waar nodig, dit bij de overheid door.

Waarom doen we dit?

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. 

De taskforce

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO en BAJK brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Door middel van business development brengt de taskforce eventuele hiaten in beeld en draagt ontbrekende schakels aan.

Klik op één van de onderstaande logo's om de website van de ondernemersorganisaties te bezoeken. 

FME Powered by Dutch Technology

provincie Noord-Brabant VNO-NCW Brabant-Zeeland

ZLTO

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt 

De provincie Noord-Brabant steunt de realisatie van een hele reeks nieuwe stalsystemen in drie diercategorieƫn: vleeskalveren, varkens en melkvee. Deze systemen pakken de uitstoot van methaan, ammoniak en geur aan bij de bron.

De provincie ziet de brongerichte aanpak van emissies als een kansrijke innovatie waarmee boeren kunnen ondernemen in balans met hun omgeving. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw): “In Brabant zoeken we naar een balans tussen veehouderij en omgeving. Met het ondernemerschap van onze boeren en de innovatiekracht van onze industrie lukt het om stallen vergaand te verbeteren. Deze brongerichte systemen zijn beter voor het klimaat, de omgeving, de boer en de dieren.

Vleeskalveren

De provincie ondersteunt onderzoek naar zes brongerichte stalsystemen voor vleeskalveren. De verwachting is dat ze leiden tot een halvering van de ammoniakemissie. Er wordt ook een vermindering verwacht in geur en methaan. Het totale project bedraagt een kleine miljoen euro, waar de provincie € 680.000 van subsidieert.

De nieuwe stalsystemen worden gebouwd en gemeten bij kalverhouder Thelosen in Someren. In het project werken een aantal kalverhouders samen met leveranciers van stalsystemen, Monteny Milieuadvies, projectleider W. van Hoof (Keigroen) en enkele bedrijven die de emissiemetingen doen. In de klankbordgroep zitten onder andere de Dierenbescherming, WUR, RVO en de provincie Noord-Brabant. Op deze manier wordt de informatie uit het project gedeeld met andere deskundigen.

Melkvee

Adviesbureau DLV ontwikkelt in samenwerking met vier melkveehouders een verbetering van de sleufvloer. De sleufvloer is een systeem dat in de jaren ’90 ontwikkeld is. Het bestaat uit vloerplaten met perforaties die de urine doorlaten. De vaste mest die op de vloer blijft liggen, wordt regelmatig weggeschoven. In het aangepaste systeem zal de mestschuif vaker schuiven, worden de schuifbladen jaarlijks vervangen en worden de doorgangen in de stallen emissiearm gemaakt. Dit moet volgens Monteny Milieuadvies een verbetering van de uitstoot van ammoniak opleveren van bijna 12 naar 7 kg. De totale kosten van de aanpassingen bij vier melkveehouders bedragen € 91.214. De provincie draagt € 63.850 bij. De betrokken melkveehouders zijn Gremi Loeffen in Langenboom, Pijnenburg-Boons in Hilvarenbeek, Van Dijk-Van der Horst in Groeningen en Hoeve Zonnelust in Schijndel.

Gespeende biggen en varkens

Keten Duurzaam Varkensvlees/De Hoeve Innovatie doet al sinds 2017 onderzoek naar de Stal van de Toekomst met behulp van financiële ondersteuning van de provincie. KDV breidt haar onderzoek uit. Hierdoor wordt hun Stal van de Toekomst geschikt voor meer soorten bestaande stallen.  Met name stallen met brede mestkelders bij vleesvarkens en gespeende biggen. Dit zijn varkens die niet meer bij de moeder hoeven te zijn voor de moedermelk. Deze Stal van de Toekomst vermindert de uitstoot van ammoniak, geur, fijnstof en methaan aanzienlijk. De kosten van het project zijn € 583.000, waarvan de provincie € 466.400 subsidieert.  

 

 

 

Images

Cookie settings