Tijdspad PLANMer Mest

Na het vaststellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op 18 februari 2020 wordt begonnen met het opstellen van het Milieueffectrapport. Medio 2021 zal duidelijk worden welke geschikte locaties naar voren komen.

Dit gebeurt via een open planproces. Daarna wordt het MER afgerond en samen met een eventuele aanpassing van de Verordening vrijgegeven voor burgerparticipatie. De Commissie-MER zal het MER toetsen en betrekt daarbij ook de zienswijzen. Ook Brabant Advies adviseert over het MER. Uiteindelijk volgt vaststelling.

 

Cookie settings