PlanMER Mest

Welke plekken in Brabant zijn geschikt om mest te bewerken? Bij een landbouw die zijn kringlopen sluit hoort mestbewerking. Maar dit moet natuurlijk wel schoon en veilig gebeuren.

Het kiezen van de juiste locatie voor mestbewerking is een hele opgave. Daarom gaan samenwerkende overheden in Brabant hierover regionale afspraken maken. Daarbij kijken ze naar de ideale omvang, de milieueffecten en de veiligheid. Een eerste stap is het opstellen van een planMER (Milieueffectrapport). 


Het laatste nieuws:

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Het laatste nieuws:","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"203188"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie settings