Natuurinclusieve landbouw

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk.

Wilt u zich als veehouder oriënteren op doorontwikkeling naar natuurinclusief ondernemen? Dan vindt u op dit platform inspiratie en informatie. Daarnaast biedt de provincie begeleiding en ondersteuning aan.

Veehouders krijgen subside voor een ondernemerscoach die hen helpt bij het maken van een bedrijfsplan voor de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. De subsidie is ook beschikbaar voor samenwerkende boeren waarvan er minimaal één veehouder is.

Nieuws

 • Lees het magazine over natuurinclusief boeren

  In dit magazine lees je verhalen van ondernemers die de stap maakten naar natuurinclusief boeren. Wat zijn hun ervaringen en wat komen ze tegen in hun zoektocht naar een goed verdienmodel? Laat je inspireren door de verhalen van deze 5 ondernemers en lees de praktische tips en handvatten.

 • Webinar over natuurinclusieve landbouw terugkijken?

  Eind november organiseerden de provincie Noord-Brabant en het netwerk Goed Boeren het webinar ‘Natuurinclusieve landbouw: samen kom je verder – Ondernemen met perspectief’. De belangstelling was groot: meer dan 250 deelnemers hebben het webinar live gevolgd. Je kunt het webinar hier terugkijken.

 • Netwerk Goed boeren organiseert webinar over natte teelten

  Natte teelten zijn interessant om het waterbeheer te verbeteren. Deze gewassen hebben geen last van natte voeten en enkele soorten kunnen ook prima tegen een periode van droogte. Daarmee zijn ze uitermate geschikt voor laaggelegen percelen, percelen met wijstvoorkomen of als overgang naar een beekdal.

 • Steeds meer Brabantse organisaties stellen voorwaarden aan duurzaam gebruik grond

  Veertien Brabantse gemeenten, drinkwaterbedrijf Brabant Water en vastgoedonderneming a.s.r. zetten hun handtekening onder het ambitiestatement Duurzame Gronduitgifte. Zij volgen daarmee het voorbeeld van de negen initiatiefnemers, die eerder de verklaring opstelden.

 • Meer ruimte voor natuurinclusieve veehouderij in Interim Omgevingsverordening

  Gedeputeerde Staten hebben deze zomer een wijziging van de Interim Omgevingsverordening (IOV) ter inzage gelegd. De zienswijzen hebben geleid tot een extra wijziging: een uitzonderingsregeling voor natuurinclusieve veehouderijen.

 • Duurzame Gronduitgifte: aan de slag in het webinar

  Tien Brabantse organisaties werken samen om het gebruik van de gronden, die zij verpachten of in gebruik geven, te verduurzamen. Zij stellen voorwaarden aan het gebruik van de gronden, maar bedenken ook nieuwe aanpakken, die zij graag met anderen delen. Bekijk hier 3 mooie voorbeelden.

 • Nieuwe Inspiratiegids Groene Regelingen beschikbaar

  De provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe inspiratiegids voor groene regelingen uitgebracht. Hierin vindt u een overzicht van voorbeelden en subsidieregelingen voor natuur en landschap in het landelijk gebied.

 • Webinar Duurzame Gronduitgifte: van pachtgrond naar pRachtgrond

  Op 15 oktober (15.00-16.30 uur) vindt het webinar plaats over Duurzame gronduitgifte: Van pachtgrond naar pRachtgrond. Inspirerende voorbeelden en handvatten om zelf aan de slag te gaan passeren de revue. Lees verder en bekijk alvast mooie videovoorbeelden.

 • Bedrijfsbezoek natuurinclusieve landbouw

  Het Netwerk Goed Boeren dat wordt ondersteund door FoodUp Brabant en de Brabantse Milieufederatie, organiseert een excursie bij boerderij Den Elshorst over het vermarkten van natuurinclusieve landbouw. Ben jij erbij op donderdagmiddag 10 september?

 • Natuurinclusief boeren in de Hilver

  Een natuurinclusieve aanpak werkt wel degelijk. Zo'n zes jaar geleden zetten acht boeren met elk een andere bedrijfstak gezamenlijk de schouders onder de natuurontwikkeling van hun gebied.

Cookie-instellingen