Nieuwe Inspiratiegids Groene Regelingen beschikbaar

16-09-2020

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk.

Wilt u zich als veehouder oriënteren op doorontwikkeling naar natuurinclusief ondernemen? Dan vindt u op dit platform inspiratie en informatie. Daarnaast biedt de provincie begeleiding en ondersteuning aan.

Veehouders krijgen subside voor een ondernemerscoach die hen helpt bij het maken van een bedrijfsplan voor de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. De subsidie is ook beschikbaar voor samenwerkende boeren waarvan er minimaal één veehouder is.

 

De provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe inspiratiegids voor groene regelingen uitgebracht. Hierin vindt u een overzicht van voorbeelden en subsidieregelingen voor natuur en landschap in het landelijk gebied.

In de inspiratiegids Groene Regelingen kunt u zich laten inspireren door voorbeelden en kunt u kijken welke subsidieregeling bij uw idee past. Het laat zien dat er veel mogelijkheden zijn om biodiversiteit te versterken en natuur te ontwikkelen.

Bekijk hier de Inspiratiegids Groene Regelingen

Afbeeldingen

Cookie-instellingen