Inspiratie voor het buitengebied

04-02-2020

Bij natuurinclusieve landbouw produceren agrariërs voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Zij doen dit door natuurlijke processen in de bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering.

Steeds meer agrarische ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve werkwijze maakt dat mogelijk.

Wilt u zich als veehouder oriënteren op doorontwikkeling naar natuurinclusief ondernemen? Dan vindt u op dit platform inspiratie en informatie. Daarnaast biedt de provincie begeleiding en ondersteuning aan.

Veehouders krijgen subside voor een ondernemerscoach die hen helpt bij het maken van een bedrijfsplan voor de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. De subsidie is ook beschikbaar voor samenwerkende boeren waarvan er minimaal één veehouder is.

 

De Inspiratiegids Groene Regelingen is uit. Hiermee wil de provincie iedereen stimuleren aan de slag te gaan met natuur en landschap in het buitengebied. Agrarisch ondernemers en andere grondeigenaren zien in de gids welke subsidieregelingen kunnen ondersteunen bij de realisatie van meer natuur.

De gids is heel overzichtelijk. Aan de hand van een stroomschema kunt u zien welke regeling op uw situatie van toepassing is. Praktijkvoorbeelden illustreren initiatieven die de biodiversiteit versterken, zorgen voor natuurontwikkeling en landschapselementen in het landelijk gebied realiseren. U vindt de gids hier.

Actueel

Let er wel op dat regelingen regelmatig veranderen. Kijk daarom voor de zekerheid ook altijd op de website van de betreffende regeling voor de meest actuele informatie.

Transitiecoaches

Agrariërs die vergroening willen inzetten om over te schakelen naar natuurinclusieve landbouw kunnen ook nog een beroep doen op speciale coaches. Neem daarvoor contact op met Andrea Almasi via transitieveehouderij@brabant.nl.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen