BAJK Drive In Startshow

Op woensdag 14 oktober vond in Oirschot de BAJK Drive In Startshow 'Jonge boeren pakken een podium' plaats. FoodUp Brabant werkt samen met het BAJK en ZLTO aan het jaarprogramma Boerenvisie en verzorgt een workshop over verdienmodellen. Bekijk de video.

FoodUp Brabant werkt, als onderdeel van de provincie Noord-Brabant, veel samen met het BAJK. Zo organiseerden we van oktober 2019 tot mei 2020 ook een serie bijeenkomsten voor BAJK'ers over kringlooplandbouw en hoe dat op hun bedrijf in praktijk te brengen. Deze masterclasses waren een gezamenlijk initiatief van BAJK, ZLTO en FoodUp Brabant.

Tijdens de Drive In Startshow gaf gedeputeerde Elies Lemkes haar visie op de toekomst van de jonge Brabantse agrariër, nadat FoodUp Brabant/ Provincie Noord-Brabant zichzelf kort met de volgende video presenteerde:

 

 

Een terugblik van de Drive In Startshow volgt nog. 

BAJK

Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) is een vereniging voor jongeren met interesse in het landelijk gebied in de provincie Noord- Brabant. Ruim 1000 bedrijfsopvolgers, hun partners en andere agrarisch geïnteresseerde jongeren in de leeftijd van 16 tot 36 jaar zijn lid van één van de 11 AJK’s, die in het BAJK verenigd zijn. Het BAJK vertegenwoordigt haar leden op nationaal niveau bij het NAJK. Het NAJK heeft op haar beurt nauwe contacten met het Europese CEJA, die de jonge agrariërs in Europa vertegenwoordigt.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen