Masterclasses energie zijn leerzaam

December 03, 2019
0 comments

Het pluimveebedrijf bij Remko van Lierop thuis kan jaarrond al bijna toe met de energie die ze zelf produceren. Toch volgt HAS-student Remko in zijn vrije tijd de masterclasses energie in de serie over kringlooplandbouw van FoodUp, ZLTO en BAJK. ‘Je leert altijd wat, en we leren ook van elkaar.'

Het was zijn vijf jaar oudere broer Joris die Remko (20) op het spoor van de masterclasses energie zette. ‘Mijn broer werkt sinds zijn afstuderen in het bedrijf, en vertelde me dat je van dit soort bijeenkomsten altijd wat leert. Daarnaast wordt energie een steeds belangrijker thema; de vraag naar duurzame energie stijgt. Mogelijk biedt dat ook kansen voor ons bedrijf.’

Stroom van zonnepanelen en kippenmest

Dat bedrijf is een legpluimveebedrijf met 160 tot 165 duizend kippen in het dorp Heusden (gemeente Asten). Wekelijks produceren ze ongeveer een miljoen eieren. Op de daken van de stallen liggen al 1.400 zonnepanelen. Alleen de daken waarin nog asbest zit zijn nog leeg; daar komen ze op termijn. Dat ze de zonnepanelen installeerden is niet alleen omdat ze energie voor het bedrijf opleveren. ‘Iedereen kan ze zien, en daarmee zien dat we duurzaamheid belangrijk vinden en ermee bezig zijn.’

masterclasses kringlooplandbouw energie

Verder wordt alle kippenmest gedroogd en bij energiecentrale BMC Moerdijk verbrand voor het opwekken van groene stroom. De centrale verwerkt jaarlijks een derde van de totale productie van pluimveemest in Nederland; de rest van de mest gaat naar buitenlandse centrales. Als je de energie die de mest van het bedrijf levert optelt bij de productie van de zonnepanelen, produceert het bedrijf voldoende groene energie voor een dorp zo groot als Heusden (zo’n 2.500 inwoners). Daarnaast blijf na verbranding hoogwaardige pluimveemestas over, een veelgevraagde meststof. Remko: ‘Pluimveemest is droger dan andere meststoffen, daarbij drogen we de mest ook meteen vanaf het moment dat dit uit de kip komt. Zo proberen wij als sector zo duurzaam mogelijk te produceren.’

Regionale energiestrategie

Bij de eerste bijeenkomst van de masterclasses energie stak Remko veel op over de regionale energiestrategie (RES) waar regio’s in heel Nederland aan werken. ‘Nederland is hiervoor verdeeld in dertig regio’s. Ons dorp valt onder de metropoolregio Eindhoven met 21 gemeenten. We hebben het gehad over kostenplaatjes en wat er bij de RES komt kijken.’

Klein zonnepark

‘Op de tweede bijeenkomst hebben we het onder meer gehad over een idee dat we zelf hebben. In Heusden hebben we een perceel van 1,7 hectare grond van mindere kwaliteit. Daar zouden we eventueel een zonnepark kunnen bouwen. De gemeente wordt platgebeld door projectontwikkelaars van buiten met ideeën voor het bouwen van zonneparken. Maar de gemeente wil dat geld liever binnen de gemeente houden, voor initiatieven van eigen ondernemers en de eigen inwoners. Ze willen het zonnepark ook graag landschappelijk ingepast zien. Dit perceel zou hier mogelijk een goede locatie voor kunnen zijn. Tot nu toe zijn de reacties positief.’

masterclasses kringlooplandbouw energie foodup brabant

‘Kijk, als boerenzoen wil ik ook een mooi landschap met maïs, gras en vee dat buiten loopt. Maar dit perceel is gewoon mindere landbouwgrond. Er zijn echter ook grondgebonden boeren die zonneparken op hun grond willen bouwen. Op goede landbouwgrond dus. Dat zou zonde zijn. En vanwege de kabels en andere voorzieningen die nodig zijn, zijn de aanlegkosten vaak ook nog eens hoog. Dat speelt hier ook wel, alleen wel minder.’

Ervaringen uitwisselen

In de energiegroep met zo’n tien boeren zitten overigens, toeval of niet, bijna allemaal pluimveehouders, vertelt Remko. ‘We leren daardoor ook veel en makkelijk van elkaar. Hoe iedereen over dit onderwerp denkt en wat er in de omgeving speelt verschilt. Die ervaringen kunnen we hier ook uitwisselen, dat werkt heel goed.’ Voor de volgende bijeenkomst van de masterclasses energie is een bezoek aan energiecentrale BMC Moerdijk gepland, vertelt Remko. ‘Lijkt me zeker leuk om daar eens te gaan kijken.’

De masterclasses voor jonge boeren rond kringlooplandbouw worden mogelijk gemaakt door FoodUp Brabant, ZLTO en BAJK. In oktober en november 2019 vonden de eerste twee bijeenkomsten plaats, in januari is voor alle thema’s bijeenkomst drie.

Images

0  Comments

Cookie settings