Agroforestry: verdienmodel voor agrariërs

December 10, 2019
0 comments

Agroforestry biedt economisch en ecologisch gezien tal van voordelen. Benieuwd of er met agroforestry geld te verdienen valt en hoe u agroforestry kunt inpassen in uw bedrijfsvoering? Kom naar de bijeenkomst ‘Agroforestry: verdienmodel voor agrariërs’ op 30 januari in Oisterwijk.

Agroforestry is een teeltsysteem waarbij bomen worden teruggebracht in de landbouw. Op een perceel worden bomen en houtige gewassen (meerjarige gewassen) gecombineerd met akkerbouw of groenteteelt (eenjarige gewassen) of veeteelt. Daardoor onstaat een robuuster systeem.

In ontwerp en complexiteit kunnen de combinaties onderling veel verschillen. De combinatieteelt kan de weerbaarheid van het hele landbouwsysteem verhogen. Ook is het vaak goed voor de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en de aantrekkelijkheid van het landschap.

Verhalen van boeren en deskundigen

Op donderdag 30 januari kun je luisteren naar verhalen van andere boeren en betrokkenen over dit onderwerp. En meediscussiëren onder de deskundige leiding van Hendrik Hoeksema van de ZLTO (programmaleider transitie).

De dag begint met een lunch. Vervolgens spreekt Joost van Roosmalen van Boefkik over hoe je op relatief kleine schaal agroforestry-merkproducten kunt ontwikkelen en deze commercieel vermarkten.

Daarna volgen drie discussieronden van ieder een half uur. Eerst is er een praktijkvoorbeeld van een boer die is gestart met agroforestry (met Wilco de Zeeuw van boerderij BoerenNatuur en Piet Rombouts van Agroforestry Netwerk Brabant). Daarna gaat accountmanager Food & Agri Rabobank Jacques de Craen in op financieringsaspecten van agroforestr. Tot slot spreken Ton van Korven en Tijmen Hoogendijk van ZLTO over de kansen en mogelijkheden van agroforestry in de bedrijfsvoering.

Images

0  Comments

Cookie settings