Masterclasses bodem: ‘Wijzer geworden’

Als zelfstandige in het loonwerk volgt Pieter Brands de masterclasses Bodem van FoodUp!, ZLTO en BAJK. De cursus is onderdeel van de serie rond kringlooplandbouw. Hij vertelt over zijn ervaringen tot nu toe.

Pieter Brands (25) uit Lithoijen (gemeente Oss) deed op Helicon de mbo-opleiding voor agrarisch loonwerk. Hij is actief als zelfstandig loonwerker. Waarom koos hij voor de masterclasses bodem?

Bodemverbetering

‘Ik volg deze masterclasses omdat ik vind dat ik op school niet genoeg over de bodem heb geleerd. We leerden wel over het belang van een gezonde bodem, maar niet over wat je kunt met de gegevens van een grondmonster; over wat de cijfers zeggen en je vervolgens kunt doen om de bodem te verbeteren. Veel bewerking gaat nu op gevoel. Ik ben degene die op het land werkt. Als je beter weet hoe het met de bodem is gesteld kun je een boer ook beter advies geven over bewerking of bemesting.’

masterclass kringlooplandbouw foodup brabant

Aflezen

‘De eerste twee bijeenkomsten waren vooral gevuld met sprekers. Deze waren ook samen met de masterclass mest. Bodem en mest hebben veel gemeen. Wat ik hiervan onder meer heb opgestoken is dat een bodem soms tekorten heeft waar je niet zo gauw aan zou denken. Bijvoorbeeld aan mineralen. De stand daarvan kun je aan het gewas of de grond aflezen. Maar dat werkt dus soms anders dan je zou verwachten.’

“De bodem werkt soms anders dan je denkt”

‘In de masterclass bodem van januari gaan we een profielkuil graven. Dat is om te kijken hoe de grond is opgebouwd. Zo kun je ook zien waar de goede grond zit, waar het grondwater begint en of het bodemleven goed is.’

masterclass bodem kringlooplandbouw foodup! brabant

Cursus gaat de diepte in

‘Onze groep is best breed samengesteld, van mensen die zich bezig houden met de teelt van sla en bloemen tot maïs en gras. Al kun je van andere teelten leren, dat maakt het soms wat lastiger om over praktische zaken te praten. Daarnaast gaat het vooral over zand, terwijl ik op klei werk, langs de Maas.’

‘Toch zijn de masterclasses bodem voor mij wel wat ik ervan verwachtte. Het gaat redelijk snel en behoorlijk de diepte in; ik moet goed opletten. Maar dat is juist wat ik zocht, ik wilde iets wijzer worden. Het is ook handig dat veel van de informatie terug te lezen is in een boekje, zodat je het nog eens terug kunt zoeken.’

De masterclasses bodem vormen samen met de onderdelen mest, voer en energie een serie rond kringlooplandbouw.

Images

0  Comments

Cookie settings