Grond voor voedselbossen

Groen Ontwikkelfonds Brabant start een pilot waarbij 15 hectare grond beschikbaar wordt gesteld voor de inrichting, het beheer en de exploitatie van een voedselbos. Op woensdag 22 januari 2020 was een informatiebijeenkomst georganiseerd door Groen Ontwikkelfonds Brabant en FoodUp Brabant.

Aanleiding voor de pilot

Voedselbossen kunnen op een steeds grotere aandacht rekenen van particuliere initiatiefnemers of grote voedselproducenten – en alles daartussen. De beschikbaarheid van grond is om diverse redenen voor veel initiatiefnemers een beperkende factor.
Om de ontwikkeling van voedselbossen te stimuleren zet Groen Ontwikkelfonds Brabant 15 hectare grond in, die via een  openbare procedure te koop of te pacht worden aangeboden.
De pilot is interessant voor ondernemers, maar ook voor (groepen van) particulieren.
Vragen stellen kan tot 29 januari 2020. Op 12 februari 2020 wordt de Nota van Inlichtingen gepubliceerd. Vanaf dan kan ook worden ingeschreven.

Presentaties informatiebijeenkomst

Op woensdag 22 januari 2020 is een informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens deze door Groen Ontwikkelfonds Brabant en FoodUp Brabant georganiseerde bijeenkomst zijn presentaties gegeven over de volgende onderwerpen:

Mary Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant, heeft een toelichting gegeven op het Ondernemend Natuurnetwerk.

Meer informatie

Meer informatie over de inschrijfvoorwaarden, een overzicht van de beschikbare percelen, de kaart met ligging van de percelen, een concept-overeenkomst voedselbos en begrippenlijst, vind je op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Images

0  Comments

Cookie settings