13-03-20 | "Er dreigen hier Italiaanse toestanden," aldus SP-Kamerlid Van Gerven

10 keer bekeken 0 comments

Het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) is opgericht naar aanleiding van de uitbraak van Q-koorts in 2009. Professionals uit de humane, veterinaire en milieusector hebben zich verenigd om mens- en diergezondheid (One Health) te beschermen en te bevorderen. 

“Het kabinet reageert te laks op de uitbraak van het coronavirus. De regering loopt achter de feiten aan en had eerder voor de aanpak moeten kiezen, zoals die vandaag door de drie Veiligheidsregio’s in Brabant bekend is gemaakt.”

Bron en lees verder: omroepbrabant

Images

0  Comments

Cookie settings