Waarom een plan-MER?

De Brabantse gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant willen regionale afspraken maken over geschikte gebieden voor schone en veilige mestbewerking in Brabant.

Objectief en transparant

Om te zorgen voor een objectieve en transparante beoordeling van gebieden op puur milieutechnische gronden wordt een milieueffectrapport opgesteld, een plan-MER. Daarmee krijgt het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming.

Systematische aanpak

Een plan-MER biedt de waarborg dat kansrijke alternatieven worden onderzocht en dat alle relevante milieuaspecten in beeld worden gebracht. Dit maakt het mogelijk om aanvragen voor nieuwe vestigingen of uitbreiding van bestaande mestbewerkingsinstallaties goed en systematisch te beoordelen. Criteria als inpasbaarheid in de omgeving, eisen ten aanzien van emissies, veiligheid en gevolgen voor de volksgezondheid zijn minstens zo belangrijk.

Procedureel

De provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag voor de MER-procedure. Daarnaast is zij samen met een groot deel van de gemeenten initiatiefnemer. Binnen het college van Gedeputeerde Staten zijn de rollen van bevoegd gezag en initiatiefnemer gescheiden door ze bij twee verschillende gedeputeerden onder te brengen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.