Uitvoeringsagenda en plan-MER Mest

Bij een landbouw die zijn kringlopen sluit, hoort mestbewerking. Maar dit moet natuurlijk wel schoon en veilig gebeuren. Welke plekken in Brabant zijn geschikt om mest te bewerken?

Het kiezen van de juiste gebieden voor mestbewerking is een hele opgave. Daarom gaan samenwerkende overheden in Brabant hierover regionale afspraken maken. Daarbij kijken ze naar de inpasbaarheid in de omgeving, de milieueffecten, de veiligheid en de volksgezondheid. Een eerste stap is het opstellen van een plan-MER (milieueffectrapport). 


Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"203188"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen