De opgave

Binnen de provincie Noord-Brabant wordt meer dierlijke mest geproduceerd dan op Brabantse landbouwgrond kan worden ingezet voor het telen van gewassen. Het Brabantse mestoverschot wordt geraamd op zo’n 15 miljoen kg fosfaat, waarvan zo’n 8 miljoen kg wordt bewerkt in mestbewerkingsinstallaties (mbi’s). Circa 60 kleine, 20 middelgrote of 5 à 10 grote mbi’s of een combinatie van kleine, middelgrote en grote installaties zouden de resterende opgave van 7 miljoen kg fosfaat aan moeten kunnen.

Niet meer dan het overschot

Provinciale Staten hebben afgesproken om niet meer mestbewerkingscapaciteit te vergunnen dan het Brabantse mestoverschot.

Drie mogelijke scenario's

De komende tijd gaat er veel gebeuren. Denk aan de afname van de veestapel als neveneffect van de Saneringsregeling varkenshouderij en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderij en de stikstofmaatregelen. Aan de andere kant krijgt jaarlijks 2.000 tot 3.000 hectare landbouwgrond een andere, niet-agrarische functie of bestemming. Daardoor neemt de plaatsruimte voor mest af. Bovendien kunnen bestaande vergunningen komen te vervallen en kan het nodig zijn om meer mest te gaan bewerken om de kringlopen beter te sluiten. Daarom worden in het plan-MER Mest 3 scenario’s uitgewerkt:

  • 1 op basis van een afnemende veestapel
  • 1 op basis van het huidige mestoverschot
  • 1 op basis van het onbenut blijven van verleende vergunningen, een kleinere krimp van de veestapel en/of het veel meer bewerken van mest om kringlopen beter te sluiten

Relatie met kringlooplandbouw

Als onderdeel van kringlooplandbouw kan mestbewerking een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van onder meer stikstof en CO2, aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem en aan het terugdringen van het kunstmestgebruik. In de Visie op mestbewerking is daar meer over te lezen. Deze is te downloaden op de webpagina Documenten.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.