Ontwerp Beleidskader Natuur ter inzage

18-05-2022

Samen met partners wil de provincie ervoor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden. De provincie streeft naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologische landbouwgrond in 2030.

Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen, ook van het Brabantse Netwerk Goed Boeren.

Hulp bij omschakeling

De provincie stimuleert en ondersteunt agrarische ondernemers bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Een ondernemerscoach kan agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan €10.000 subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan en de kaart met daarop Natuurnetwerk Brabant en de Groenblauwe mantel. Overweeg je over te schakelen naar biologisch? Dan kan de provincie ook helpen met deze oriëntatie. Daarnaast geeft de provincie financiële ondersteuning via een kooperfpachtconstructie, aan boeren die grond nodig hebben. En als natuurinclusieve ondernemer kun je vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing per 1 januari 2024.

Nieuws

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp-beleidskader Natuur op vastgesteld. Hierin beschrijven ze wat ze in Brabant op het gebied van natuur willen bereiken. Het ontwerp-beleidskader ligt samen met de bijbehorende planMER vanaf 17 mei ter inzage. Vanuit landbouw zijn er veel belangen die het beleidskader Natuur raken.

De provincie heeft een nieuw lijn geformuleerd voor haar natuurbeleid: robuust, inclusief en verbonden. De provincie streeft naar een krachtige en beschermde natuur met goede biodiversiteit die tegen een stootje kan (robuust). Zij zoekt de vernieuwende samenhang met andere maatschappelijke oplossingen. Want natuur is overal aanwezig, in en buiten de natuurgebieden (inclusief). En de provincie draagt een warm hart toe aan natuur die elke Brabander verwelkomt en waar Brabanders graag aan bijdragen (verbonden).

Herstel biodiversiteit

Hagar Roijackers, gedeputeerde Natuur, Water en Gebiedsgerichte aanpak: ‘Samen met onze partners en inwoners zijn in de afgelopen jaren al mooie resultaten geboekt. Belangrijk voor het herstel van de biodiversiteit en voor behoud en versterking van ons karaktervolle Brabantse landschap. Maar er is meer nodig en de natuur te herstellen en de biodiversiteit te vergroten. Niet alleen binnen het natuurnetwerk, maar ook daarbuiten. Als we werken aan het herstel van de natuurlijke systemen profiteert in heel Brabant de natuur daarvan, en ook de Brabanders.’

Milieueffectrapport

Voor het beleidskader is ook een milieueffectrapport (planMER) opgesteld. PlanMER heeft als doel het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. In het planMER wordt beschreven welke beleidsalternatieven onderzocht zijn en welke milieueffecten het voorgenomen nieuwe beleid naar verwachting zal hebben.  

Vervolg

Het ontwerp beleidskader en de planMER zijn in te zien van 17 mei tot en met 27 juni 2022. De ingekomen zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken en het beleidskader wordt daar waar nodig op aangepast. Provinciale Staten gaan het beleidskader uiteindelijk vaststellen, naar verwachting in het najaar van 2022.

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.