Bemestingspraktijken in regiogroepen

Het gebruik van (producten uit) dierlijke mest en/of andere organische reststromen voor bemesting, kan een goede bijdrage leveren aan de transitie naar een meer circulaire landbouw. Deze nieuwe bemestingspraktijken moeten ook bijdragen aan een verbetering van het verdienmodel van de agrarische sector. Alleen dan is een realiseerbare en blijvende positieve impact op het gebied van klimaat, circulariteit, bodem- en waterkwaliteit mogelijk.

Wat gaan we doen?

Samen met veertig boeren en tuinders gaan we in vier regio’s, individueel én in groepen, aan de slag om de werking van verschillende bemestingspraktijken in beeld te brengen. Dit doen we door praktijkproeven in te richten samen met de ondernemers.

Een aantal vragen beantwoorden we hierbij vooraf:

 • Welke meststof(fen) gebruiken we?
 • Hoeveel mest wordt gebracht en op welk moment?
 • Hoe en wanneer worden de meststoffen toegediend?

Vervolgens monitoren we de resultaten van de bemesting door metingen te doen: mestmonsters, gewasanalyses en bodemmonsters. Deze worden drie keer gedaan, voorafgaand aan de eerste proef, voorafgaand aan de tweede proef en na de tweede proef.

Resultaten van de verschillende praktijkproeven vatten we samen en delen we in bijeenkomsten. Afhankelijk van de vragen en onderwerpen die ondernemers willen bespreken zetten we in bijeenkomsten een (externe) expert in om de discussie aan te gaan en vragen te beantwoorden. 

Bedrijfsbezoeken en demodagen

Om resultaten ook in de praktijk te kunnen bekijken worden voor deelnemende ondernemers bedrijfsbezoeken georganiseerd, waar uitdagingen, voordelen en nadelen van de verschillende bemestingspraktijken besproken worden. Omdat resultaten ook voor andere ondernemers interessant kunnen zijn, worden daarnaast ook demodagen én studieclubbijeenkomsten georganiseerd voor een breder publiek.

Samen naar een betere benutting van nutriënten

Door deze praktijkproeven met een adviseur in te richten en te evalueren hopen we kennis op te doen over het benutten en toepassen van verschillende meststoffen. Omdat de ervaringen uit de praktijk komen zijn ze niet alleen waardevol voor de deelnemende ondernemer maar ook voor andere ondernemers in de regio.

 • Regiogroepen zijn van start gegaan

  Bericht Regiogroepen zijn van start gegaan bekijken
  01-02-2021 30 keer bekeken

  Ondanks corona hebben we voor het deelproject ‘Bemestingspraktijken in regiogroepen’ toch de startbijeenkomsten kunnen organiseren dit najaar, in samenwerking met Nutriman. Twee bijeenkomsten hebben nog fysiek plaats kunnen vinden en de andere twee hebben via teams plaatsgevonden.

 • Brabant Bemest Beter start regionale bemestingspraktijk

  Bericht Brabant Bemest Beter start regionale bemestingspraktijk bekijken
  17-09-2020 574 keer bekeken

  Brabant Bemest Beter ging dit voorjaar van start met als doel om mest duurzaam te kunnen verwerken én gebruiken. Een van de projecten is ‘Regionale Bemestingspraktijk’. Boeren, mestverwerkers, loonwerkers of adviseurs die interesse hebben om deel te nemen aan dit project, kunnen zich aanmelden

Cookie-instellingen