Samenwerking zandprovincies op stallen en mest

16-02-2023

De Taskforce Toekomstbestendige Stallen brengt kennis, netwerken, financiën, praktijkvoorbeelden en nieuwe en bestaande technologische oplossingen samen voor de toekomstbestendigheid van de veehouderij. Wij helpen veehouders en leveranciers met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve stalsystemen. Daar komen technische, economische, juridische en maatschappelijke aspecten bij kijken. De implementatie van innovatie voor een duurzamere voedselketen vraagt samenwerking op al deze fronten. Zo verbinden we ontwikkelaars van stalsystemen, technologie, deskundigen en onderzoeksorganisaties om te komen tot integrale oplossingen.

Ondertussen komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar om te verduurzamen. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van de veehouderijsector en emissies bij de bron aanpakken? Heeft u als veehouder hulp nodig bij de implementatie van een nieuw stalsysteem? Heeft u een idee of concept voor een innovatie dat kan bij kan dragen? Wilt u misschien aanhaken op een lopend initiatief? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Uitdagingen

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen. Het verlagen van schadelijke emissies zoals stikstof, CO2, methaan, geur is hier maar één van. De Taskforce is ervan overtuigd dat slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de verduurzaming van stallen zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken.

In Brabant zijn deze uitdagingen extra urgent. Vanaf 1 juli 2024 moeten stallen die ouder zijn dan 15 jaar (rundvee 20 jaar), voldoen aan de reductie-eis van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) . De nieuwe wet- en regelgeving betekent voor veehouders dat ze op termijn moet investeren in emissie reducerende technieken. Wilt u als veehouder weten wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn? Neem dan contact op met de Taskforce Toekomstbestendige Stallen.

Nieuws

Zes provincies (Drenthe, Gelderland, Limburg, Overijssel, Utrecht en Noord-Brabant) werken momenteel samen met het ministerie van LNV aan het versnellen van innovaties op het gebied van stalsystemen en mestverwaarding.

In juli 2022 is hierover het adviesrapport Versnellen van innovatie voor een toekomstbestendig agrarisch Nederland verschenen.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw en Voedsel: “Brabant heeft samen met de provincie Gelderland het initiatief voor deze interprovinciale samenwerking genomen. We hebben de ambitie om nu snel werk te maken van de aanbevelingen in het rapport.” In maart maken de provincies hierover afspraken met minister Adema.

De provincies willen de veehouderij verduurzamen door op korte termijn innovaties te realiseren die:

  • per veehouderijsector zullen leiden tot haalbare, betaalbare en geborgde emissiereducties;
  • de basis leggen voor een nieuw stelsel – ook voor de vergunningverlening en de handhaving;
  • straks alle maatregelen die emissie reduceren via sensoren kunnen monitoren.

Voor de melkveehouderij zal dit leiden tot nieuwe verdienmodellen voor mestverwerking in combinatie met energieopwekking;

Innovatiedag

De Brabantse Taskforce Toekomstbestendige Stalsystemen organiseerde in samenwerking met de zes provincies op 15 februari een contactdag met innovators uit verschillende provincies. De zes zandprovincies presenteerden daar hun plannen. Deze dag was bedoeld om in beeld te krijgen wat er nodig is om het netwerk te verbeteren waarin overheden, ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken aan innovatie. Er wordt een innovatieloket ingericht dat daarbij moet gaan helpen.

Meer informatie over dit Innovatie Netwerk Landbouw, dat zich richt op versnelling van innovatie voor een toekomstbestendige, duurzame Nederlandse landbouw, is hier te vinden. Deze website wordt in de toekomst verder uitgebouwd.

Ideeën zijn welkom

Gedeputeerde Lemkes: “Wij geloven in innovatie als het gaat om mestverwerking en duurzame stalsystemen. En Brabant heeft op dat gebied genoeg in huis! Ik wil dan ook iedereen van harte uitnodigen hierover mee te denken en te doen.” Neem daarvoor contact op met landbouwenvoedsel@brabant.nl.

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 de meest duurzame in Europa is. Met deze samenwerking op stallen en mest wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat de Brabantse landbouw– en voedselketen een positieve bijdrage levert aan de Europese klimaatdoelstellingen en aan een gezonde leefomgeving.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.