Frietje Precies en Boerderij van de Toekomst op Den Bosch Dataweek

03-11-2020

De provincie wil de omslag naar kringlooplandbouw versnellen. In de (boeren)praktijk moeten deze innovaties worden ontwikkeld en ingevoerd. Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen wordt daarom verder ontwikkeld tot 'Brabantse boerderij van de toekomst'. Waarin gefocust wordt op de versnelling van data gedreven telen.

De Brabantse boerderij van de toekomst is een samenwerking van Van den Borne Aardappelen, HAS, Wageningen UR, TU/e, ZLTO, Ministerie van LNV en provincie Noord-Brabant.

De Brabantse boerderij van de toekomst maakt onderdeel uit van het door Mininsterie van LNV opgezette landelijke Boerderij van de toekomst.

In de Boerderij van de Toekomst werken boeren samen met beleidsmakers, kennisinstellingen, agrofood ketenpartijen en het hightech bedrijfsleven. Er worden nieuwe teeltsystemen, methoden en technologie getest en gedemonstreerd, zodat deze sneller en beter beschikbaar komen voor de praktijk. Vraagstukken liggen veelal op het gebied van water en bodem, herstel natuurwaarden en biodiversiteit in de landbouw, maximaal gebruik van reststromen, hoe om te gaan met een teveel en een tekort aan water.

Updates

Tijdens de Den Bosch DataWeek gaf Paul van Zoggel een presentatie over Frietje Precies; 't frietje dat goed is voor de Brabantse boer én bodem. Bekijk het verhaal over dit bijzondere frietje, gekoppeld aan data en de Boerderij van de Toekomst. Provincie Noord-Brabant ondersteunt deze ontwikkelingen.

Op 30 oktober 2020 nam Paul van Zoggel van TU/e, JADS en het Centrum voor Precisielandbouw in Reusel ‘bezoekers’ van de Den Bosch Data Week mee in het verhaal van Frietje Precies, data en het voedselsysteem van morgen.

Paul van Zoggel ging in zijn presentatie in dat Nederland een belangrijke speler is in de voedselproductie in Noord-West Europa. Door middel van data is het mogelijk om de verduurzaming van voedselketens op grote schaal te realiseren. Frietje Precies is zo'n voorbeeld uit Noord-Brabant. Dit frietje is ontwikkeld door Jacob van den Borne Aardappelen, Ultra Ultra en FoodUp Brabant (onderdeel van de Provincie Noord-Brabant) en is goed voor de Brabantse bodem en boer. En de consument geniet ervan. 'Meehelpen aan een beter milieu was nog nooit zo makkelijk (en lekker) is de slogan. Paul geeft in zijn presentatie aan dat het de uitdaging de komende jaren is om meer 'precisie' producten bij de consument, de kok en de winkel te krijgen. Data, data science, platformen, lokale overheden en lokale MKB spelen een belangrijke rol in de stap naar een gezond en eerlijk voedselsysteem.

Bekijk het hele verhaal van Paul van Zoggel, over hoe natuur, bodem, biodiversiteit, data en hightech met elkaar te verbinden zijn en welke rol de Boerderij van Toekomst in Reusel daarbij speelt.

De presentatie is hier terug te kijken op Youtube.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.