Brabantse Boerderij van de toekomst van start

09-09-2020

De provincie wil de omslag naar kringlooplandbouw versnellen. In de (boeren)praktijk moeten deze innovaties worden ontwikkeld en ingevoerd. Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen wordt daarom verder ontwikkeld tot 'Brabantse boerderij van de toekomst'. Waarin gefocust wordt op de versnelling van data gedreven telen.

De Brabantse boerderij van de toekomst is een samenwerking van Van den Borne Aardappelen, HAS, Wageningen UR, TU/e, ZLTO, Ministerie van LNV en provincie Noord-Brabant.

De Brabantse boerderij van de toekomst maakt onderdeel uit van het door Mininsterie van LNV opgezette landelijke Boerderij van de toekomst.

In de Boerderij van de Toekomst werken boeren samen met beleidsmakers, kennisinstellingen, agrofood ketenpartijen en het hightech bedrijfsleven. Er worden nieuwe teeltsystemen, methoden en technologie getest en gedemonstreerd, zodat deze sneller en beter beschikbaar komen voor de praktijk. Vraagstukken liggen veelal op het gebied van water en bodem, herstel natuurwaarden en biodiversiteit in de landbouw, maximaal gebruik van reststromen, hoe om te gaan met een teveel en een tekort aan water.

Updates

De provincie wil de omslag naar kringlooplandbouw versnellen. In de (boeren)praktijk moeten de innovaties worden ontwikkeld en ingevoerd. Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen wordt veder ontwikkeld tot 'Brabantse boerderij van de toekomst'.

Annie de Veer, directeur Strategie, Kennis en Innovatie bij het Ministerie van LNV sprak tijdens de bijeenkomst uit dat ze het een heel mooi initiatief vindt waarin zowel duurzaamheidsaspecten als hightec oplossingen een belangrijke rol spelen. “Er is duidelijk veel kennis aanwezig beneden de rivieren. De Brabantse Boerderij van de Toekomst gaat ook nog weer een stapje verder dan Lelystad. Jacob van den Borne kijkt goed hoe je innovaties en ontwikkelingen ook rendabel kunt maken.”

In een Boerderij van de Toekomst werken boeren samen met beleidsmakers, kennisinstellingen, agrofood ketenpartijen en het hightech bedrijfsleven. Er worden nieuwe teeltsystemen, methoden en technologie getest en gedemonstreerd, zodat deze sneller en beter beschikbaar komen voor de praktijk. Vraagstukken liggen veelal op het gebied van water en bodem, herstel natuurwaarden en biodiversiteit in de landbouw, maximaal gebruik van reststromen, hoe om te gaan met een teveel en een tekort aan water.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “Op de Boerderij van de Toekomst wordt in de eigen, lokale context gewerkt aan het rijpen van innovaties. Leveranciers, startups en kennisinstellingen worden hier uitgedaagd om met (technologische) antwoorden te komen op de vragen vanuit de sector. Door deze samenwerking komt de hele voedselketen verder.”

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.