Programma Natuurinclusieve en biologische landbouw als kans

21-02-2022
0 reacties

Brabant en landbouw en voedsel zijn onlosmakelijk verbonden. De landbouw- en voedselketen zit in ons DNA en is de basis voor de Brabantse economie. Het is dan ook aan ons om de toon te zetten voor het landbouw- en voedselsysteem van de toekomst. Samen met alle partners werken we aan het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Dit beleidskader geeft aan wat voor voedselprovincie we willen, kunnen en moeten zijn. Het startpunt voor een koers die leidt naar een nieuw landbouw- en voedselsysteem: slim, circulair, waardevol en verbonden. Dit betekent: samen op zoek naar een nieuwe balans tussen economie, ecologie en maatschappij.

Tijdens een ‘Tour de Brabant’ eerder dit jaar hebben we een groot aantal belanghebbenden gesproken over de toekomst van het Brabantse landbouw- en voedselsysteem. Deze inbreng is van grote waarde geweest voor de totstandkoming van het beleidskader.

Naar de uitvoering

Nu breekt een nieuwe fase aan, die vraagt om een vertaalslag naar uitvoering. Wat is er nodig om de ambities en doelstellingen van het beleidskader te realiseren? Wat betekent dit voor de provincie, onze partners, ondernemers en burgers? Graag geven we onze Tour de Brabant een vervolg door het (ontwerp) beleidskader toe te lichten en het gesprek met elkaar aan te gaan over de uitvoering.
Deze 'Tour de Brabant' bestond uit 3 bijeenkomsten voor beleidsmakers- en beinvloeders. Deze kunt u hier terugkijken:

 1. 24 november 2021: Nieuwe verdienmodellen in de agrifoodsector 
 2. 16 februari 2022: Brabant als proeftuin voor innovatie
 3. 30 maart 2022: Natuurinclusieve en biologische landbouw als kans

Dit is het programma van de bijeenkomst op woensdag 30 maart 2022. Deze bijeenkomst is interessant voor agrarische ondernemers en partijen die vanuit hun positie in de agrifoodketen een rol kunnen spelen in het toekomstige verdienmodel van de biologische of natuurinclusieve ondernemer.

Bijeenkomst 'Natuurinclusieve en biologische landbouw als kans'
woensdag 30 maart 2022, 14.30 - 17.30 uur (ontvangst vanaf 13.45)
Online of op locatie Beukenhof, 
Capucijnenstraat 46 in Biezenmortel

Programma

13.45 Ontvangst deelnemers op locatie

14.30 Welkom door voorzitter Marjolein Keuning

14.35 Provinciale ambities voor natuurinclusief en biologisch ondernemen, kansen en uitdagingen - Elies Lemkes, gedeputeerde Landbouw en Voedsel

14.45 Keynote ‘Het verdienmodel van een natuurinclusieve / biologische bedrijfsvoering vanuit het perspectief van de samenleving van morgen’ - Paul Kortekaas, Triodos Bank

15.05 Wat heeft de ondernemer nodig om vertrouwen te krijgen in het verdienmodel zodat de stap naar natuurinclusief wordt gezet? - Dorieke Goodijk, KoningBoer

15.15 Gesprek o.l.v. de voorzitter

15.40 Themagesprekken:

 1. Van subsidie naar structureel belonen van maatschappelijke diensten
 2. Kosten en baten bezien vanuit een natuurinclusieve bedrijfsvoering
 3. Van belemmering naar nieuwe ontwikkelkansen in (landbouw)gebieden dichtbij kwetsbare natuur
 4. Balans tussen aanbod en afzet in de biologische landbouw

16.50 De belangrijkste bevindingen uit de 4 themagesprekken kort samengepakt

17.30 Einde

Themagesprekken

Maak uw keuze uit een van de volgende vier themagesprekken:

 1. Van subsidie naar structureel belonen van maatschappelijke diensten

Moderator:       Geert Wilms, LIB
Inspirator:         Maartje Verhulst, lid Coöperatie Landschapsboeren
Deelnemers gesprek:

 • Meeuwis Millenaar, ondernemerscoach
 • Kathleen Goense, ZLTO
 • Ingrid van Huizen, stichting Biodiversiteitsmonitor
 • Martijn van der Heide, ministerie LNV
 • Dirk Peters, Lamb Weston

Naast voedselproducent is een agrarisch ondernemer ook leverancier van diensten die de kwaliteit van de leefomgeving bevorderen. De meerwaarde die agrariërs kunnen leveren voor de omgeving (mooi landschap, biodiversiteit, schoon water) worden echter nog niet structureel beloond. Wat is er nodig om de beschouwingen over financiering van diensten in de praktijk te brengen? Wat zijn tot op heden de belemmeringen? Welke rol speelt de overheid?

 1. Kosten en baten bezien vanuit een natuurinclusieve bedrijfsvoering

Moderator:        Krijn Poppe, landbouweconoom
Inspirator:          Henk Kerkers, agrarisch ondernemer
Deelnemers gesprek:

 • Erik van Gorp, ABAB
 • Daan Groot, HAS
 • Gerard Noordman, agrarisch ondernemer
 • Gerard Willems, ZLTO
 • Nico Polman, Wageningen Economic Research

De agrariër heeft een goed inzicht nodig in de kosten en baten van zijn bedrijfsvoering om een afgewogen besluit te kunnen nemen over investeringen. Het doorvoeren van maatregelen die leiden tot besparingen kunnen relevant zijn voor het verdienmodel. Investeringen in technologie, apparatuur en bodemkwaliteit kunnen besparingen opleveren in arbeid of grondstoffen, maar moeten wel kunnen worden terugverdiend.

Hoe kan het bedrijfsrendement van natuurinclusieve landbouw worden verbeterd? Wat vraagt dit van de oriëntatie op het bedrijfsmodel? Welke ketenpartijen spelen een rol en wat betekent dat voor het verdienmodel van die partijen? Wat kan de overheid daarin betekenen?

 1. Van belemmering naar nieuwe ontwikkelkansen in (landbouw)gebieden dichtbij kwetsbare natuur

Moderator:        Jan Hendrik Ockels
Inspirator:         Bart Combee, agrarisch ondernemer
Deelnemers gesprek:

 • Frans Verouden, ondernemerscoach
 • Theo Bakker, Staatsbosbeheer
 • Esther Langens, gemeente Oirschot
 • Jan van Biezen, Agrarische Collectieven Brabant
 • Joris Hogenboom, Brabants Landschap

Vanuit de voorwaarden van de kwetsbare natuur is het van belang dat de milieu-impact vanuit aanliggende landbouwgronden zo laag mogelijk is. Een biologische of natuurinclusieve bedrijfsvoering produceert voedsel in balans met bodem, water en natuur. Zo versterkt deze vorm van landbouw de biodiversiteit en bodem- en waterkwaliteit in het agrarische landschap en biedt deze een goede bescherming voor het natuurnetwerk. Met name van belang in de randzones van natuurgebieden. Daarnaast zijn er - onder voorwaarden - ook mogelijkheden om het beheer van delen van het natuurnetwerk te integreren in de natuurinclusieve bedrijfsvoering. Wat verwachten overheid en terreinbeherende organisaties van agrariërs in de randzones? Wat verwachten agrariërs van de overheid en van maatschappelijke organisaties? Welke omstandigheden zijn nodig om ondernemers vertrouwen in de toekomst te geven? Wat kunnen overheden daarin betekenen?

 1. Balans tussen aanbod en afzet in de biologische landbouw

Moderator:        Marjon Krol, ZLTO / LIB
Inspirator:         Michaël Wilde, Bionext
Deelnemers gesprek:

 • Joske den Engelsen, Arla
 • Erik Verhoeven, agrarisch ondernemer
 • Adrie van den Einden, agrarisch ondernemer
 • Jan Groen, Green Organics

De overheid ondersteunt agrarische ondernemers om te schakelen naar biologische landbouw en creëert zo een toenemend aanbod van biologische producten. Zonder een stijgende afzet is deze omschakeling niet lonend én kan deze bestaande biologische ondernemers in de problemen brengen. Om de aankoop van biologische producten te kunnen beïnvloeden, is het van belang de consument goed te kennen. Hoe kan goed worden aangesloten bij de maatschappelijke wensen en huidige trends? Wat is er nodig om de afzet te laten toenemen? Sluit de marketing van biologische landbouw nog wel aan bij de huidige maatschappelijke wensen? Welke rol kan de overheid spelen? Wat leren we van het verleden en andere regio’s?

 

Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden. U kunt zich niet meer aanmelden.
Wel kunt u de bijeenkomst hier terug kijken.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.