Tuinbouwsector Zuid-Nederland wil handen ineenslaan voor betere toekomst

16-05-2021

Alles wat op ons bord terecht komt, is geproduceerd, verwerkt en bereid door de landbouw en voedselketen. Van melkveehouder, akkerbouwer en suikerfabriek tot slachterij, groenteman of aardbeienteler. Zonder al deze bedrijven, geen voedsel op ons bord. Hoe maken we die keten toekomstbestendig en duurzaam? Hoe produceren en consumeren we in evenwicht met landschap en natuur, met water en bodem, met mens en dier? Hoe kunnen we voorop blijven lopen? Dat vraagt om structurele veranderingen. En om innovatie, dat is de basis van vernieuwing en verduurzaming van de sector. Een weg met de nodige uitdagingen, maar ook met enorme kansen die we optimaal willen benutten.

Daarom stelt de provincie een nieuw beleidskader op. In dat beleidskader schetsen we hoe we deze toekomst vorm willen geven. Zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en nieuw perspectief krijgen. Zodat we trots kunnen zijn op onze duurzame boeren en innovatieve voedselverwerkers. En we allemaal waarderen wat er op ons bord ligt. Dat doen we in gesprek met jou: of je nu boer bent of burger, voedselproducent of supermarkt, student of consument. Samen creëren we een keten die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.

 

Updates

De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben een gezamenlijke verkenning uitgevoerd naar de toekomst van de tuinbouw in Zuid-Nederland.

Daaruit blijkt dat met name op het gebied van onderlinge samenwerking nog winst te behalen is voor een toekomstbestendige sector.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “Het economische en maatschappelijke belang van het tuinbouwcluster in Zuid-Nederland is groot. We willen dat de sector deze positie kan behouden en verder uitbouwen. Daarom hebben we Kees van Rooij gevraagd te verkennen wat de tuinbouw precies nodig heeft. Op basis van zijn onafhankelijke bevindingen kunnen we samen met ondernemers stappen zetten in het toekomstbestendig maken van onze tuinbouwsector. Er liggen kansen in een betere samenwerking.”

Toekomst van de tuinbouw

Tuinbouw is een belangrijke pijler voor de agrarische sector en daarmee voor de economie in Zuid-Nederland. De sector zorgt voor een breed scala aan bedrijvigheid in dienstverlening, handel, logistiek en maakindustrie. Onder ondernemers bestond de behoefte om gezamenlijk naar de toekomst te kijken en daarvoor hulp te vragen bij de provincies Noord-Brabant en Limburg. Kees van Rooij (nu burgemeester van Meierijstad) heeft deze verkenning uitgevoerd: “Ik heb met een groot en gevarieerd aantal tuinbouwondernemers gesproken. Daarbij stond de vraag centraal hoe ondernemers kijken naar de afzetstructuur in Zuidoost-Nederland en wat er verder nodig is om de tuinbouwsector toekomstbestendig te maken.”

Resultaten verkenning

De verkenning heeft informatie opgeleverd over het functioneren van de tuinbouw in het algemeen en de kansen die er nog liggen voor de toekomst:

  • De keten wordt korter en de invloed van retail en handelsorganisaties wordt groter, waardoor het steeds belangrijker wordt om vraaggericht te telen, flexibel te zijn en relaties op te bouwen in de verticale keten.
  • De afzetstrategieën zijn heel divers, passend bij de individuele bedrijven, dus daar wordt geen brede urgentie ervaren voor een gemeenschappelijk beleid
  • De ondernemers zien dat samenwerking wel kansen biedt op het gebied van logistiek (bijvoorbeeld door samen de laadcapaciteit van vrachtwagens optimaal te benutten), verpakking (door bijvoorbeeld producten van verschillende telers te verpakken als totaalproduct), ict, verduurzaming (bijvoorbeeld het mogelijk maken van geothermie) en innovatie.

Samen sterker

De provincies hebben de resultaten met de sector gedeeld. Het is nu aan de ondernemers om te kijken hoe ze verder kunnen samenwerken. Uit dit vervolg moet naar voren komen wat ondernemers naar aanleiding van deze verkenning willen aanpakken en wat zij daarbij van overheden nodig hebben. Daarna zullen beide provincies in samenspraak bekijken of en hoe ze dit kunnen faciliteren.

Daarbij zal de sector gebruik maken van de sterke kanten van de tuinbouw in Zuid-Nederland, die ook uit de verkenning naar voren kwamen: het brede totaalassortiment, de nabijheid van productie/verwerking/logistiek en de ligging nabij Duitsland.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.