Start ontwikkeling nieuw beleidskader

29-01-2021

Alles wat op ons bord terecht komt, is geproduceerd, verwerkt en bereid door de landbouw en voedselketen. Van melkveehouder, akkerbouwer en suikerfabriek tot slachterij, groenteman of aardbeienteler. Zonder al deze bedrijven, geen voedsel op ons bord. Hoe maken we die keten toekomstbestendig en duurzaam? Hoe produceren en consumeren in evenwicht met landschap en natuur, met water en bodem, met mens en dier? Hoe kunnen we voorop blijven lopen? Dat vraagt om structurele veranderingen. En om innovatie, dat is de basis van vernieuwing en verduurzaming van de sector. Een weg met de nodige uitdagingen, maar ook met enorme kansen die we optimaal willen benutten.

Daarom stelt de provincie een nieuw beleidskader op. In dat beleidskader schetsen we hoe we deze toekomst vorm willen geven. Zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en nieuw perspectief krijgen. Zodat we trots kunnen zijn op onze duurzame boeren en innovatieve voedselverwerkers. En we allemaal waarderen wat er op ons bord ligt. Dat doen we in gesprek met jou: of je nu boer bent of burger, voedselproducent of supermarkt, student of consument. Samen creëren we een keten die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.

 

Updates

De provincie Noord-Brabant is gestart met de ontwikkeling van een nieuw beleidskader Landbouw & Voedsel 2030. In het beleidskader leggen we vast hoe we de toekomst van de landbouw- en voedselketen willen vormgeven. Dat doen we natuurlijk samen! In een ‘Tour de Brabant Landbouw & Voedsel’ maken we een ronde langs een groot aantal belanghebbenden.

Boer en burger, voedselproducent en supermarkt, student en onderzoeker. We gaan in gesprek en daarbij halen we breed ideeën en aandachtspunten op. Deze verwerken we in het nieuwe beleidskader, dat later dit jaar zal worden vastgesteld. De Tour de Brabant Landbouw & Voedsel trappen we af met een (online) bijeenkomst op 28 januari a.s.

Toekomstbestendig en duurzaam

Alles wat op ons bord terecht komt, is geproduceerd, verwerkt en bereid door de landbouw en voedselketen. Van melkveehouder, akkerbouwer en suikerfabriek tot slachterij, groenteman of aardbeienteler. Zonder al deze bedrijven, geen voedsel op ons bord. Hoe maken we die keten toekomstbestendig en duurzaam? Hoe produceren en consumeren we in evenwicht met landschap en natuur, met water en bodem, met mens en dier? Hoe kunnen we kringlopen sluiten? Hoe kunnen we voorop blijven lopen? Dat vraagt om structurele veranderingen. En om innovatie, dat is de basis van vernieuwing en verduurzaming van de sector. Een weg met de nodige uitdagingen voor de hele voedselketen, van producent tot consument. Maar ook met enorme kansen die we optimaal willen benutten.

In het nieuwe beleidskader schetsen we een toekomst waarin we deze uitdagingen en kansen in samenhang bezien én benutten. En waarin we duidelijkheid geven over het speelveld en de spelregels. Zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en nieuw perspectief krijgen. We zijn trots op onze duurzame boeren, innovatieve voedselverwerkers en alle andere partijen die met elkaar ervoor zorgen dat we elke dag kunnen genieten van alles wat er op ons bord ligt. Dat is de basis om samen te werken aan een toekomstbestendige keten: innovatief, waardevol, circulair en verbonden.

Meer informatie: www.landbouwenvoedselbrabant.nl/beleidskader

Afbeeldingen

De landbouw- en voedselketen van morgen

Cookie-instellingen